Këtë faqe do ta përdorë Roboti për të kontrolluar, kush fjalë nuk venë mirë në Nofkën e përdoruesve. Ju lutem ta përdorni me kujdes. Eagleal Diskuto 20 Maj 2007 21:11 (UTC)

Si të shtoshë fjalëRedakto

Në listën poshtë mund të shtoni fjalë të pista, ose fjalë që nuk janë të mira. Mjaft ti çoni ato brënda "" - të ndjekura me një pikëpresje.

Badwords listRedakto

(".com", ".sex", ".mr D` ..")