Crystal 128 konsole.png
Aleagle logo.png

Tungjatjeta! unë jam një robot.

Unë jam boti i Eagleal.

Crystal Clear app hwinfo.png
Purpose/Synimi: Welcome page / Faqja Tung; Kontrollimi i Username, etj.
Here you can find the project page for information: EagleBot Project.
Këtu mund të gjëni faqen e projektit për informacionet: Projekti EagleBot.
Platform/Platforma: Pywikipedia
Type/Tipi: Manually assisted / i asistuar
EagleBot status/gjëndja
JOAKTIV
Për administratorët URGJENCË

STOP THE BOT

Crystal Clear action run.png

Ky përdorues është një bot (robot) i mbajtur nga Eagleal (diskutimet).
Nuk është një "Përdorues i shumëfishtë" por një llogari e automatizuar ose e gjysmë-automatizuar për të bërë ndryshime të përsëritura, të cilat mund të jenë të lodhshme për t'u bërë vetë.
Administratorë: në qoftë se ky robot funksionon keq ose shkakton dëme, bllokojeni.