alEagle
Meant to be Albanian.
Ndodheni në Eagleal/kokatalk
Të tjera

Vëndi Web
aleagle.altervista.org
AlbaniaBack::Beta

Legacy

Contents
CreativeCommonsSomeRights.png

Arkivat e disktumit

Ju lutem të përdorni këto "rregulla" përdorimi të thjeshta:

  • Ju lutem të mos bëni diskutime të shpërndara në faqe të ndryshme;
  • Në qoftë se ju shkruaj te faqeja juaj e diskutimit, përgjigjuni atje;
    Exceptions: Mund të përdorni të timen në rast urgjence
  • nënshkruani diskutimet (me --~~~~) —— [Firma Juaj Insert-signature.png ].