HPKy përdorues është një Gryffindor, dhe është një anëtar i WikiPotterG