Mirëdita. Unë jam 'Himetv'.

Unë jam japoneze. Nuk flas shqip. Më falni.