InternetArchiveBot


Përdorimi i robotit

Ndezja dhe ndalimi i robotit

 • Bllokimi i robotit nuk është i domosdoshëm për ndalimin e tij.
 • Shtypni "Shiko projektet wiki ku vepron roboti" më poshtë. Sigurohuni të jetë përzgjedhur projekti i saktë wiki nga menuja në krye.
 • Nëse faqja thote: "Ky projekt Wiki është: I aktivizuar"
  • Për të ndaluar robotin, shkruaj arsyen pse roboti duhet ndaluar dhe më pas shtyp "Çaktivizo".
  • Lini një mesazh në Përdoruesi diskutim:InternetArchiveBot duke shpjeguar pse e ndaluat robotin. Përfshini redaktimet e gabuara që janë kryer nga ai.
 • Nëse faqja thote: "Ky projekt Wiki është: I çaktivizuar"
  • Për ta aktivizuar robotin, shkruaj arsyen pse roboti duhet aktivizuar dhe me pas shtyp "Aktivizo".
  • Fillimisht sigurohuni që komuniteti juaj të ketë rënë dakord për përdorimin e robotit. Ndiqni rregullat për aprovimin e robotëve të komunitetit tuaj.
  • If the bot was disabled due to bugs such as making incorrect edits, make sure those bugs have been fixed first.
 • If the bot is blocked, please leave a message at User talk:InternetArchiveBot immediately.

View Run Pages

Configuring the bot

The bot's behavior can be changed to suit the wikis needs. This is done by updating values in on the configuration page of the interface. Click the link below to access the configuration page. Make sure the correct wiki is selected from the drop-down menu at the top. Only administrators can edit the configuration for a given wiki.

View Configuration Page

Requesting specific articles

You can use the Analyze a Page interface to fix dead links, or to add archive links to all links, on a specific page. Edits made using this tool will be attributed to you. Make sure the correct wiki is selected from the drop-down menu at the top.

You can also queue the bot to run on multiple pages. These articles will be added to InternetArchiveBot's queue of edits to make.

About the bot

Coolest Tool Award 2019 square logo.svg
InternetArchiveBot
2019 Coolest Tool Award Winner
in the category
Impact

InternetArchiveBot is an advanced bot that identifies and replaces broken external links. InternetArchiveBot makes other enhancements to references as well, including filling out bare reference templates and adding links to resources where appropriate. InternetArchiveBot monitors every Wikimedia wiki for new outgoing links and actively makes fixes on over 50 Wikimedia wikis. This bot is operated as a service of the Internet Archive in partnership with the Wikimedia community.

InternetArchiveBot's management interface is available in many languages thanks to volunteer translators. Your help with translation is greatly appreciated. Visit translatewiki.net to help.

Na kontaktoni

Faqja e diskutimit të robotit Telegram IRC (irc.libera.chat #iabot)

Credits

Source

Font Awesome 5 brands github.svg GitHub