Kjo është faqe e një përdoruesiWikipedia.

Ky nuk është një artikull enciklopedik. Nëse ju gjeni këtë faqe në ndonjë vend tjetër përveç Wikipedia, jeni duke parë një site pasqyrues. Të jesh i vetëdijshëm se kjo faqe mund të jetë e vjetëruar dhe që përdoruesi të cilit i takon kjo faqe mund të mos ketë përkatësi personale me ndonjë vend tjetër përveç Wikipedia vetë. Faqja origjinale është e vendosur në http://sq.wikipedia.org/wiki/P%C3%ABrdoruesi:Kolrok.

Shqip (Albanian) Redakto

Çkemi! Redakto

Çkemi unë quhem Kolrok dhe megjithse nuk jam pjesëmarrës shumë te Wikipedia, planifikoj që të marrë pjesë më shumë. Jam përkthyes për Wikimedia dhe Wikipedia Shqip, duke përkthyer në Shqip, dhe kam bërë disa faqe. Faqe te Wikimedia: Deklarat Kandidat, Faqen Kryesorë të Zgjedhimeve, dhe Faqen Qëndrorë të Notifikimit. Do vazhdoj të përkthej faqe për Wikipedia-n Shqip.

Për mua Redakto

Personale Redakto

MaskullKy përdorës është mashkull
 Ky përdorës pëlqen basketboll
Teknikale Redakto


English (Anglisht) Redakto

Welcome! Redakto

Hi I'm Kolrok and though I'm not involved much in wikipedia yet, I plan to get more involved. I mostly translate for Wiki, and have done several pages already. Pages: Candidate statements, Main Page of elections, and the Central Notice page. I'm going to keep translating candidate statements, then I'm going to translate wikipedia articles.

About Me Redakto

Personal Redakto

MaleThis user is male
 This user loves basketball
Technical Redakto

This user is an autopatroller