Wikipedia:Faqja e përdoruesit

Faqet e përdoruesit janë faqet në hapësirat Përdoruesi dhe Përdoruesit diskutim, dhe janë të dobishme për të ndimuar dhe organizuar punën që përdoruesit bëjnë në Wikipedia, dhe duke lehtësuar bashkëveprimin dhe shkëmbimin mes përdoruesve. Faqet e përdoruesve kryesisht janë për diskutim ndërpersonale, njoftime, testime dhe hartime të skicave/drafteve, dhe në qoftë se dëshironi, mund të shtohet përmbajtje e kufizuar autobiografike dhe personale.

Godrej Park retreat, the dynamic city of India, is today one of the potential land objections of present day metropolitan home purchasers. The town is quickly prospering, and the realty business has been flourishing, offering elite properties in the best of areas across the city.

The chance of purchasing a place of Godrej Properties in the most wanted space of North Bangalore is working out as expected.

Godrej Ananda is a cutting edge private wonder by Godrej Properties, spread on 20 Acres, situated in Bagalur, AeroSpace Park, Bangalore. Ananda Bangalore project comprises of only planned 806 units of 1, 2 and 3 room lofts. These cutting edge homes on Bagalur street have a superb plan thought for individuals who seek to elegant living.

This task created remembering reasonable fragment lodging. A studio loft cost in Godrej Ananda will begin from Rs. 22 lakhs, the value scope of a 3 BHK house is Rs. 39 lakhs to 43 Lakhs. A Price List is accessible with complete subtleties of the multitude of lofts costs in this venture.