Artikulli Historia e arteve është kandidat për arikull të mirë prej 2.759 ditësh. (Ka gjithsej 2 vota) Merrni pjesë në votim

Artikulli Anton Çehov është kandidat për arikull të mirë prej 2.908 ditësh. (Ka gjithsej 1 votë) Merrni pjesë në votim

Artikulli Degët e fizikës është kandidat për arikull të mirë prej 2.908 ditësh. (Ka gjithsej 1 votë) Merrni pjesë në votim

Gjeografia e Shqipërisë është kandidat për arikull të përkryer prej 3.831 ditësh. (4 vota) Votoni

Ferrari është kandidat për arikull të përkryer prej 3.830 ditësh. (4 vota) Votoni

Shënim:Duhen minimumi 3 vota. Maksimumi i votimit është 4 (katër) muaj. Nëse pas 4 muajsh akoma nuk ka 3 vota, atëherë votimi vazhdon derisa 3 përdorues të kenë votuar.


Arkiva Redakto

Renditja është bërë nga votimet së fundi të përfunduara duke vazhduar poshtë më të vjeterat.

Donat Kurti ishte kandidat për arikull të përkryer. Votimi u mbyll më 12 korrik 2016. (gjithsej 7 vota, 3 PËR, 3 KUNDËR, 1 ASNJANËS)  Nuk u miratua

Cristiano Ronaldo ishte kandidat për arikull të përkryer. Votimi u mbyll më 12 korrik 2016. (gjithsej 8 vota, 4 PËR, 3 KUNDËR, 0 ASNJANËS, 1 E PAVLEFSHME)  Nuk u miratua

Walter Gargano ishte kandidat për arikull të përkryer. Votimi u mbyll më 12 korrik 2016. (gjithsej 4 vota, 1 PËR, 2 KUNDËR, 1 ASNJANËS)  Nuk u miratua

Informatika paralele ishte kandidat për arikull të mirë. Votimi u mbyll më 17 shtator 2015. (gjithsej 7 vota, 7 PËR, 0 KUNDËR, 0 ASNJANËS)  U miratua

Kongresi i Dibrës ishte kandidat për arikull të mirë. Votimi u mbyll më 17 shtator 2015. (gjithsej 5 vota, 2 PËR, 2 KUNDËR, 1 ASNJANËS)  Nuk u miratua

Software project management ishte kandidat për arikull të mirë. Votimi u mbyll më 9 shtator 2015. (gjithsej 4 vota, 1 PËR, 2 KUNDËR, 1 ASNJANËS)  Nuk u miratua

Mirëmbajtja e softuerit ishte kandidat për arikull të mirë. Votimi u mbyll më 9 shtator 2015. (gjithsej 3 vota, 1 PËR, 2 KUNDËR)  Nuk u miratua

Diagrami i sekuencës ishte kandidat për arikull të mirë. Votimi u mbyll më 9 shtator 2015. (gjithsej 4 vota, 2 PËR, 2 KUNDËR)  Nuk u miratua

Collaboration diagrami ishte kandidat për arikull të mirë. Votimi u mbyll më 9 shtator 2015. (gjithsej 3 vota, 1 PËR, 2 KUNDËR)  Nuk u miratua

Teknika e planifikimit të projektit ... ishte kandidat për arikull të mirë. Votimi u mbyll më 9 shtator 2015. (gjithsej 4 vota, 1 PËR, 3 KUNDËR)  Nuk u miratua