FillimiDiskutimePër të bërëHapësira punueseHapësira e eksperimentimit

Në Wikipedia shpesh tema, diskutime, votime, ide nuk përfundojnë ose shumë vonë përmbyllen. Në këtë faqe kam listuar punë dhe projekte të ardhshme të cilat unë ose wikipedianët duhet të realizojnë. Gjithashtu përfshihen diskutime aktuale të cilat duhet të përmbyllen, votime të hapura për administratorë, votime për faqe që duhet të krijohen/grisen/ndryshohen, votime për artikuj të mirë dhe të përkryer.

Kryesore

[ shihe  · redakto ]

sq.wikipedia.org wikipedia
Përmirësimi i artikujve që përmbajnë karaktere jo-shqip në tituj
1. Krijimi i artikujve për secilin monument të trashëgimisë kulturore të Kosovës, lidhja me Wikidata, lidhja me kategoritë në Commons.

Monumentet
[ ~1400 artikuj ]
[ 20 gusht - 30 shtator ]

2. Krijimi i artikujve për secilin monument të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë, lidhja me Wikidata, lidhja me kategoritë në Commons.

Monumentet
[ ~1500 artikuj ]
[ tetor - dhjetor ]

3. Wikipedia:Tip of the day
4. SQ Wiki stats (semi-annual) [ source 1, source 2 ]
sq.wikiquote.org wikicitate
 1. Ri-dizajnimi dhe vendosja e logos se re  U bë!
 2. Rregullimi i Kuvendit, arkivimi i diskutimeve te vjetra  U bë!
 3. Ri-dizajnimi i Faqes kryesore
 4. Krijimi i projekteve/gjetja e metodave ose futja në strategjitë e projekteve aktuale, për të riaktivizuar projektin, dhe shtimin e kontribuuesve
 5. Krijimi i të paktën 1 artikulli në javë
sq.wikinews.org wikilajme
 1. Rregullimi i Kuvendit, arkivimi i diskutimeve te vjetra
 2. Krijimi i projekteve/gjetja e metodave ose futja në strategjitë e projekteve aktuale, për të riaktivizuar projektin, dhe shtimin e kontribuuesve
 3. Krijimi i të paktën 1 artikulli në javë
sq.wiktionary.org wikiFjalori
 1. Ri-dizajnimi dhe vendosja e logos se re
 2. Ri-dizajnimi i Faqes kryesore
 3. Krijimi i projekteve/gjetja e metodave ose futja në strategjitë e projekteve aktuale, për të riaktivizuar projektin, dhe shtimin e kontribuuesve
 4. Krijimi i të paktën 1 artikulli në javë
Wikidata
Artikuj

[ shihe  · redakto ]

 1. Të krijohen gjithsej +30 artikuj të rinj çdo ditë
 2. Të rritet numri i artikujve në mbi 80000 artikuj deri në qershor 2018. Duhet të krijojmë edhe -15966 artikuj.
 3. Të shtohen përmbajtjet e artikujve nën 2000 byte në +2000 byte
 4. Lista artikujve të rëndësishëm - Kjo është një listë në meta.wikimedia.org e artikujve që mungojnë në sqwiki ose kanë lidhje të thyer, të cilësuar të rëndësishme për çdo wiki. Aktualisht nga kjo listë mungojnë 230 artikuj.
Votime për artikuj të mirë dhe të përkryer

[ shihe  · redakto ]
Artikulli Historia e arteve është kandidat për arikull të mirë prej 2.841 ditësh. (Ka gjithsej 2 vota) Merrni pjesë në votim

Artikulli Anton Çehov është kandidat për arikull të mirë prej 2.990 ditësh. (Ka gjithsej 1 votë) Merrni pjesë në votim

Artikulli Degët e fizikës është kandidat për arikull të mirë prej 2.990 ditësh. (Ka gjithsej 1 votë) Merrni pjesë në votim

Gjeografia e Shqipërisë është kandidat për arikull të përkryer prej 3.913 ditësh. (4 vota) Votoni

Ferrari është kandidat për arikull të përkryer prej 3.912 ditësh. (4 vota) Votoni

Shënim:Duhen minimumi 3 vota. Maksimumi i votimit është 4 (katër) muaj. Nëse pas 4 muajsh akoma nuk ka 3 vota, atëherë votimi vazhdon derisa 3 përdorues të kenë votuar.Votime për Administrator dhe Burokratë

[ shihe  · redakto ]


Tema/Ide në diskutim

[ shihe  · redakto ]