Lista e Monumenteve në Shqipëri

artikull-listë e Wikimedias

Lista e monumenteve të mbrojtura në Shqipëri sipas Ministrisë së Kulturës në Shqipëri.