Kuvendi.png
Mirë se vini në Kuvendin e Wikipedia-s!

Këtu diskutohen dhe merren vendimet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me Wikipedia-n. Temat të cilat nuk kanë të bëjnë me Wikipedia-n largohen menjëherë.

Para se të nisësh diskutimin e një teme, lexo më parë temat e kaluara që të shohësh nëse është zhvilluar më parë si diskutim.

Për të ruajtur sadopak rendin, gjatë diskutimit kini parasysh këto rregulla:

 1. Parashtrojini temat e ndryshme më vete.
 2. Diskutuesi i parë fillon në krye të rreshtit. Përgjigjet vijojnë me : të cilat e largojnë rreshtin djathtas. Përgjigjja tjetër vijon me dy :: dhe kështu me radhë deri sa të bëhen pesë përgjigje (:::::). I gjashti vazhdon në krye të rreshtit pa dy pikat.
 3. Çdo diskutim e përgjigje duhet të nëshkruhet jo me emër por me shenjën – ~~~~ dhe atë menjëherë pas shkrimit e jo në rresht më vete.

Për ankesa rreth përdoruesve specifikë apo Wikipedia në përgjithësi, shkoni te Zyra e Ankesave. Ndërsa për pyetje të çfarëdolloji te Pyetje e Përgjigje.

If you don't understand Albanian, please ask for assistance here.

Bashkëpunimi i javësRedakto

Tema e radhës në “Bashkëpunimin e javës” i kushtohet humanitarizmit. Grupi i Përdoruesve Wikimedianët e Gjuhës Shqipe ju fton të kontribuoni për të duke kontribuar në përmirësimin, shkrimin dhe strukturimin e artikujve me këtë temë. Artikujt i gjeni këtu.

Learn how Movement Strategy Implementation Grants can support your Movement Strategy plansRedakto

Movement Strategy Implementation grants now provide more than $2,000 USD to put Movement Strategy plans into action. Find out more about Movement Strategy Implementation grants, the criteria, and how to apply.

MNadzikiewicz (WMF) (talk) 13:30, 29 October 2021 (UTC)

Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your storiesRedakto

Dear community members,

Greetings from the EWOC Newsletter team and the education team at Wikimedia Foundation. We are very excited to share that we on tenth years of Education Newsletter (This Month in Education) invite you to join us by subscribing to the newsletter on your talk page or by sharing your activities in the upcoming newsletters. The Wikimedia Education newsletter is a monthly newsletter that collects articles written by community members using Wikimedia projects in education around the world, and it is published by the EWOC Newsletter team in collaboration with the Education team. These stories can bring you new ideas to try, valuable insights about the success and challenges of our community members in running education programs in their context.

If your affiliate/language project is developing its own education initiatives, please remember to take advantage of this newsletter to publish your stories with the wider movement that shares your passion for education. You can submit newsletter articles in your own language or submit bilingual articles for the education newsletter. For the month of January the deadline to submit articles is on the 20th January. We look forward to reading your stories.

Older versions of this newsletter can be found in the complete archive.

More information about the newsletter can be found at Education/Newsletter/About.

For more information, please contact spatnaik{{@}}wikimedia.org.


About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), E enjte 13:55, 01 dhjetor 2022 (UTC)

Ka mbetur edhe një javë për të votuar për ratifikimin e udhëzimeve të zbatimit të UCoCRedakto

Pershendetje te gjitheve,

Kërkoni falje që nuk flisni gjuhën tuaj. Google Translate më ka ndihmuar të formoj këtë mesazh.

Ka mbetur edhe një javë deri në përfundimin e votimit për ratifikimin e Udhëzimit për zbatimin e KKB. Mund të votoni dhe të lini komentet tuaja deri të hënën, 21 mars.

Sipas statistikave më të fundit, asnjë anëtar i wiki komunitetit shqip nuk ka votuar deri më tani.
Dëshiroj t'ju kujtoj se votimi është e drejta juaj si një vullnetar që merr pjesë në misionin e Wikipedia-s për të bërë të gjitha njohuritë njerëzore të lira dhe të aksesueshme në çdo gjuhë.

Diversiteti ka rëndësi. Prandaj, është po aq thelbësore që komunitetet më të vogla të përfaqësohen në mënyrë më të barabartë. Është një arsye tjetër për të [vizituar faqen SecurePoll dhe për të votuar].

Nëse mendoni se keni nevojë të rifreskoni njohuritë tuaja në lidhje me UCoC dhe Udhëzimet e Zbatimit, mund të lexoni [Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting përmbledhjen] ose [Code of Conduct/FAQ Pyetjet e bëra më shpesh].

Përshëndetje më të përzemërta.
Branimir Pipal,
Facilitator, SEE Wikimedia Foundation

Ka përfunduar votimi për ratifikimin e Udhëzimeve të Zbatimit të UCoC.Redakto

Pershendetje te gjitheve,

Kërkoni falje që nuk flisni gjuhën tuaj. Google Translate më ka ndihmuar të formoj këtë mesazh.

Procesi i votimit ka përfunduar të martën, më 22 mars, në orën 00:00 UTC (01:00 në Shqipëri). Dëshiroj t'i falënderoj të gjithë për pjesëmarrjen në këtë proces vendimmarrjeje me rëndësi globale. Rezultatet do të shpallen në këtë faqe, së bashku me statistikat përkatëse dhe një përmbledhje të komenteve sapo të jenë të disponueshme.
Ndërkohë mund të shikoni disa nga statistikat që tashmë janë publikuar.

Përshëndetje të përzemërta,

Branimir Pipal
Facilitator, SEE
Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

Kërkesa për kthimin në shqip të disa faqeve dhe shkrimeve në Wikipedian shqipRedakto

@Klein Muçi Përshëndetje sërish! Të kërkoj ndjesë për kërkesat e vazhdueshme por unë (dhe shumë përdorues të tjerë) duam që ta bëjmë Wikipedian shqiptare të gjithë në shqip për sa i përket faqeve dhe tabelave ku janë funksionet dhe udhëzimet e Wikipedia. E di që mund të ketë shumë faqe dhe tabela të pakthyera në shqip, por unë ju vë në dijeni ato që zbuloj unë. E para, tek faqja kryesore e Wikipedias në shqip del në anglisht: "View edit history of this page" në fund të faqes. E dyta, po ashtu në këtë link: Wikipedia:Na kontakto (për të kontaktuar administratorët e Wikipedia në shqip), një pjesë e faqes është në shqip dhe tjera në anglisht. (Përveçse duam ta kthejmë në shqip tek faqja na kontakto, duam të jenë edhe funksionet e asaj faqeje në shqip). Dhe e treta, kur duam të falënderojmë një përdorues të Wikipedias në shqip për grisjen e një faqeje, del në anglisht vetëm ky mesazh: "Do you want to publicly send thanks for this log action?" dhe pasi e falenderojmë "You thanked p.sh. Olsi". Po ashtu kur klikojmë tek gjuhët e disponueshme për një artikull në Wikipedian shqip dalin në anglisht: "Languages" për gjuhët, "Search for a language" për të kërkuar për një gjuhë dhe "Suggested languages" për gjuhët e sugjeruara. Në faqen e diskutimeve të një artikulli në Wikipedian shqip, del në anglisht: "Active discussions" për diskutimet aktive dhe "Read as a Wiki page" për ta parë si një faqe Wiki. E fundit, në një artikull në Wikipedian shqip kur e zbresim në fund të një artikulli për të parë faqet e lidhura ose faqet që kanë të bëjnë me atë artikull del në anglisht "Related pages".

Për sa i përket kthimit në shqip të disa faqeve dhe shkrimeve që ke kryer deri tani (ato që të vura në dijeni unë) të falenderoj shumë! RHAXHIJA (diskutimet) 28 mars 2022 21:06 (CEST)

RHAXHIJA, përshëndetje! Siç kam thënë dhe më sipër, mund të hapësh një llogari këtu dhe të përkthesh çfarë mundesh nga grupet e mëposhtme:
Mobile frontend, User interface, Minerva Neue, Mobile apps dhe Commons app. Aty gjenden çfarë kërkon dhe më shumë. :) - Klein Muçi (diskutimet) 29 mars 2022 04:07 (CEST)

@Klein Muçi Përshëndetje! I kam vënë re ato linqet e TranslateWiki por ato janë për të përkthyer fjalët që shfaqen në anglisht në Wikipedian shqip. Gjithsesi a mund të përkthehet në shqip gjysma e faqes që është në anglisht te seksioni "Na kontakto" i Wikipedias shqip: Wikipedia:Na kontakto

<< Other matters

 • Other matters not listed.
 • See all request departments
 • For readers
 • Report a problem with an article e.g. nonsense; libel; errors; copyright issues
 • Submit a photo of yourself or someone you represent for use in a biographical article
 • Find more about a specific fact e.g. "How old is the Earth?" or "What does 'lorem ipsum' mean?"
 • Contact a specific Wikipedia user or our Help desk
 • For the press
 • Inquiries from members of the press about Wikipedia
 • For business development or partnerships
 • Discuss a cultural partnership between Wikimedia and your cultural organisation (also known as a "GLAM")
 • To propose business, contact the Wikimedia Foundation
 • For Wikipedia editors
 • Verify or provide licensing permission for text or images reproduced on Wikipedia from other sources
 • I'm getting scary warning messages that my article will be deleted, or that my edits are inappropriate
 • Resolve an editing dispute with other editors or administrators
 • Be unblocked from editing
 • My page has been deleted
 • Ask questions about how to edit
 • Resolve login or email problems
 • Delete or rename your account
 • Report a technical problem with the software
 • Request help with a technical issue with the wikimarkup of a Wikipedia page
 • For website administrators
 • Report a copyright violation
 • Ask about linking to or from Wikipedia
 • Get permission to copy articles or images
 • Provide licensing permission for text or images reproduced on Wikipedia from other sources >>

Faleminderit RHAXHIJA (diskutimet) 31 mars 2022 15:49 (CEST)

@RHAXHIJA, faqja në fjalë është e vjetruar dhe duhet rishkruar ngjashëm në format e përmbajtje me w:en:Wikipedia:Contact us. - Klein Muçi (diskutimet) 31 mars 2022 16:54 (CEST)

Votimi i rezultateve të UCoC për Udhëzimet e ZbatimitRedakto

Pershendetje te gjitheve!

Kërkoni falje që nuk flisni gjuhën tuaj. Google Translate më ka ndihmuar të formoj këtë mesazh.

Dëshiroj t'ju informoj se shumica e Wikimedianëve kanë votuar në favor të Udhëzimeve të propozuara për zbatimin e Kodit Universal të Sjelljes.

Në votim morën pjesë gjithsej 2348 anëtarë të komunitetit.
Nga ky numër, 1338 votuan po dhe 945 jo. Kanë qenë 65 vota të pavendosura.

 • Çfarë do të thotë ky rezultat?
Do të thotë se ka mbështetje të mjaftueshme për Bordin të WMF për të rishikuar Udhëzimet. Kjo nuk do të thotë se procesi i ratifikimit ka përfunduar.
 • Çfarë ndodh më pas?
1. Ekipi i projektit UCoC do të mbledhë dhe përmbledhë komentet e dhëna në procesin e votimit dhe do t'i publikojë ato në Meta-wiki;
2. Bordi i besuar do të shqyrtojë tekstin e Udhëzimeve dhe do të marrë në konsideratë komentet shoqëruese për të përcaktuar nëse ndonjë aspekt duhet të rishikohet.
 • Cilat janë rezultatet e mundshme?
1. Nëse Bordi i besuar arrin në përfundimin se ka aspekte të Udhëzimeve që kanë nevojë për përpunim të mëtejshëm, këto komente, si dhe sugjerimet nga diskutimet në komunitet, do të ofrojnë një pikënisje të mirë për rishikimin.
2. Nëse Bordi i besuar vendos të vazhdojë me ratifikimin, ekipi i projektit të UCoC do të fillojë të mbështesë propozime specifike në Udhëzime.

Mund të gjeni më shumë detaje rreth rezultateve dhe statistikave shoqëruese në këtë faqe. Një përmbledhje e komenteve të votuesve do të jetë e disponueshme në të njëjtën faqe.

Përshëndetjet më të mira,
--BPipal (WMF) (diskutimet) 6 prill 2022 22:35 (CEST)
Facilitator, SEE
Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

Movement Strategy and Governance News – Issue 6Redakto

Movement Strategy and Governance News
Issue 6, April 2022Read the full newsletter


Welcome to the sixth issue of Movement Strategy and Governance News! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board of trustees elections and other relevant MSG topics.

This Newsletter will be distributed quarterly, while the more frequent Updates will also be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Leadership Development - A Working Group is Forming! - The application to join the Leadership Development Working Group closed on April 10th, 2022, and up to 12 community members will be selected to participate in the working group. (continue reading)
 • Universal Code of Conduct Ratification Results are out! - The global decision process on the enforcement of the UCoC via SecurePoll was held from 7 to 21 March. Over 2,300 eligible voters from at least 128 different home projects submitted their opinions and comments. (continue reading)
 • Movement Discussions on Hubs - The Global Conversation event on Regional and Thematic Hubs was held on Saturday, March 12, and was attended by 84 diverse Wikimedians from across the movement. (continue reading)
 • Movement Strategy Grants Remain Open! - Since the start of the year, six proposals with a total value of about $80,000 USD have been approved. Do you have a movement strategy project idea? Reach out to us! (continue reading)
 • The Movement Charter Drafting Committee is All Set! - The Committee of fifteen members which was elected in October 2021, has agreed on the essential values and methods for its work, and has started to create the outline of the Movement Charter draft. (continue reading)
 • Introducing Movement Strategy Weekly - Contribute and Subscribe! - The MSG team have just launched the updates portal, which is connected to the various Movement Strategy pages on Meta-wiki. Subscriber to get up-to-date news about the various ongoing projects. (continue reading)
 • Diff Blogs - Check out the most recent publications about the UCoC on Wikimedia Diff. (continue reading)

Thanks for reading. Xeno (WMF) 13 prill 2022 04:23 (CEST)

Udhëzimet e zbatimit të UCoC: Hapat e ardhshëmRedakto

Pershendetje te gjitheve!

Google Translate më ka ndihmuar të shkruaj këtë mesazh

Dy javë më parë, kur shpalla rezultatet, vura në dukje rezultatet e mundshme të votimit për Udhëzimet e Zbatimit të UCoC.
Pas shqyrtimit të rezultateve të votimit dhe komenteve shoqëruese, Komiteti i Çështjeve të Komunitetit vendosi të nisë një raund të ri konsultimesh me komunitetin. Pas kësaj, teksti i rafinuar i Udhëzimeve do të hidhet për një votim tjetër.

Komentet kanë treguar se anëtarët e komunitetit mbështesin pa mëdyshje krijimin e një kulture të sigurt dhe mikpritëse që ndalon sjelljet armiqësore dhe toksike, mbështet viktimat e veprimeve të tilla dhe inkurajon njerëzit me besim të mirë që të jenë produktivë në projektet e Wikimedia.

Ndërsa rezultatet treguan se mbështetja për Udhëzimet e UCoC tejkaloi votën e kërkuar prej 50%+1, komentet theksuan se do të kërkoheshin rishikime të mëtejshme për të pasur mbështetje të fortë të komunitetit për të vazhduar me zbatimin.
Prandaj Komiteti e udhëzoi Fondacionin që:

 • Kryeni një raund tjetër konsultimesh me komunitetin dhe
 • Vendosni Udhëzimet e sapopërpunuara për një votim në komunitet.

Ekipi i WMF do të kërkojë komente për katër tema që u dalluan në komentet e votuesve.
Ju mund të mësoni më shumë rreth katër temave dhe gjetjeve të Komisionit në këtë faqe Meta.

Përshëndetje të përzemërta
--BPipal (WMF) (diskutimet) 20 prill 2022 20:00 (CEST)
Facilitator, SEE
Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

New Wikipedia Library Collections Available Now - April 2022Redakto

Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library has free access to new paywalled reliable sources. You can these and dozens more collections at https://wikipedialibrary.wmflabs.org/:

 • Wiley – journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences
 • OECD – OECD iLibrary, Data, and Multimedia​​ published by the Organisation for Economic Cooperation and Development
 • SPIE Digital Library – journals and eBooks on optics and photonics applied research

Many other sources are freely available for experienced editors, including collections which recently became accessible to all eligible editors: Cambridge University Press, BMJ, AAAS, Érudit and more.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: log in today!
--The Wikipedia Library Team 26 prill 2022 15:17 (CEST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Zgjedhjet e Bordit të Administrimit 2022: Thirrje për kandidatëtRedakto

Google Translate më ka ndihmuar të shkruaj këtë mesazh Është koha për zgjedhje!

Këtë vit, komuniteti dhe bashkëpunëtorët do të vendosin së bashku për dy vende në Bordin e Administrimit të Fondacionit Wikimedia.
Nëse dëshironi të bëheni Administrator i Besuar, ju lutemi lexoni me kujdes të gjithë informacionin në këtë faqe Meta dhe paraqisni kandidaturën tuaj.
Bordi i Administratorëve mbikëqyr operacionet e Fondacionit Wikimedia. Administratorët e besuar të zgjedhur nga komuniteti dhe anëtarët dhe administruesit e besuar të emëruar nga Bordi përbëjnë Bordin e Administratorëve. Çdo administrues i besuar shërben për një mandat tre vjeçar. Komuniteti Wikimedia ka mundësinë të votojë për të besuarit e zgjedhur të komunitetit dhe anëtarëve. Komuniteti Wikimedia do të votojë për të mbushur dy vende në Bord në vitin 2022. Kjo është një mundësi për të përmirësuar përfaqësimin, diversitetin dhe ekspertizën e bordit si ekip. (Njoftimi i plotë)

Vendet që do të plotësohen këtë vit janë përzgjedhur më parë nga filialet në procesin e 2019-ës.
Zgjedhjet e këtij viti do të zhvillohen sipas sistemit të mëposhtëm:

 1. Kandidatët dorëzojnë aplikimet e tyre (deri më 9 maj; ky afat mund të zgjatet paksa).
  Çdo anëtar i komunitetit mund të bëhet kandidat nëse plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përshkruara këtu.
 2. Anëtarët votojnë për të përzgjedhur gjashtë (6) emra nga grupi i kandidatëve.
  Çdo filial ka një votë. Votimi i anëtarëve është planifikuar të zhvillohet në fillim të korrikut.
 3. Komuniteti voton për të zgjedhur dy nga gjashtë kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë.
  Votimi në komunitet është planifikuar të fillojë më 15 gusht dhe të përfundojë më 29 gusht.
 4. Bordi do të emërojë dy kandidatët e sapozgjedhur si Administratorë të rinj.
  Ky hap përfundimtar, i cili do të përmbyllë procesin zgjedhor, pritet të bëhet në fillim të tetorit 2022.

Vullnetarët e zgjedhjeve:

Dëshironi të merrni pjesë në procesin zgjedhor si vullnetar zgjedhor? Keni nevojë për aftësi bazë të komunikimit dhe njohuri të mira të komunitetit tuaj. Fatkeqësisht, dokumentacioni zgjedhor nuk disponohet në gjuhën shqipe. Si një vullnetar zgjedhor, ju mund të ndihmoni duke përkthyer njoftime dhe mesazhe të rëndësishme në lidhje me zgjedhjet në shqip dhe duke i shpërndarë ato në kanalet e komunitetit. Nëse jeni të interesuar, ju lutem të shtoni emrin tuaj në këtë faqe Meta ose të më kontaktoni direkt përmes e-mail.

Përshëndetje të përzemërta
--BPipal (WMF) (diskutimet) 27 prill 2022 14:50 (CEST)
Facilitator, SEE
Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

Wikivoyage 2022Redakto

Wikimedian-ët e Gjuhës Shqipe organizojnë edhe kete vit editatonin për plotësimin e udhërrëfyesit të lirë turistik Wikivoyage. Editatoni ka për qellim përmirësimin dhe shtimin e përmbajtjes se destinacioneve të trojeve shqiptare në Wikivoyage. Hidhin një sy faqeve të ekspeditës për Kosovën dhe Shqipërinë.


Këtë vit do të fokusohemi në shkrimin e artikujve rreth rajonit juglindor të Shqipërisë, zonës së Pogradecit, aty dhe ku do të mblidhemi më 20-22 maj. Vendet për pjesëmarrje (offline) me mbulim nga WoALUG janë të limituara, plotësoni formularin deri më datë 5 maj për të rezervuar vendin tuaj.

Formulari: https://forms.gle/a6g7m3a2e4CM6MCu5. Ritamaliqi (diskutimet) 28 prill 2022 12:11 (CEST)

Kërkesë për kthim në shqip të disa shkrimeve në anglisht në Wikipedian shqipRedakto

Përshëndetje përdorues të Wikipedia shqip!

Po ju bëj me dije disa shkrime që shfaqen në anglisht në Wikipedian shqip:

Kur duam të shohim gjuhët e disponueshme për një artikull në Wikipedian shqip, shfaqen në anglisht: "Languages" (që duhet të kthehet në "Gjuhët"), "Search for a language" (që duhet të kthehet në "Kërko për një gjuhë") dhe "Other languages" (që duhet të kthehet në "Gjuhët e tjera"

Kur navigojmë në fund të faqes shfaqet "Related pages" që duhet të jetë "Faqet e lidhura" - për të parë faqe te sugjeruara në lidhje me atë faqe që jemi duke vizituar

Kur shkojmë te faqja e diskutimeve për një faqe të Wikipedia shqip, del "Read as wiki page (që duhet të kthehet në "Lexo si faqe wiki")

Po ashtu te faqja e diskutimeve kur jemi duke shtuar një temë diskutimi na del në anglisht mesazh nga Wikimedia: "By saving changes, you agree to the Terms of Use and agree to release your contribution under the CC BY-SA 3.0 and GFDL licenses." (që duhet të kthehet në "Duke ruajtur ndryshimet, ju jeni dakord me Termat e Përdorimit dhe jeni dakord për të kryer kontributin nën këto liçensa CC BY-SA 3.0 dhe GFDL")

Dhe kur duam të krijojmë një faqe diskutimi që nuk ekziston na del në anglisht: "Editing" që duhet të jetë: "Duke redaktuar" një faqe të caktuar SSHTALBI (diskutimet) 28 prill 2022 15:55 (CEST)

Përshëndetje administratorë të Wikipedia në shqip!

Ju lutem a mund ti ktheni në shqip ato shkrime që ju bëra me dije.

Faleminderit SSHTALBI (diskutimet) 10 maj 2022 11:46 (CEST)

Coming soon: Improvements for templatesRedakto

-- Johanna Strodt (WMDE) 29 prill 2022 13:14 (CEST)

Gani GashiRedakto

Për shumë kohë tashmë ka pasur aktivitet të çuditshëm në lidhje me artikullin biografik të Gani Gashit/Gani Gashi (piktor) dhe artikujt e pikturave të tij (disa shembuj: Portreti i Heshtur, Rethi, etj.) Ngjan se gjithçka është shkruar nga i njëjti person që krijon vazhdimisht adresa të ndryshme (mund të ketë tashmë disa dhjetëra) dhe nuk është plotësisht i qartë si funksionon "Wikipedia". Ekziston një diskutim për të njëjtën temë dhe te Wikipedia:Forumi i grisjes. I lutem kujtdo administratori që mund ta lexojë këtë njoftim të hedhë një sy mbi artikujt e adresat në fjalë e të vendosë se si duhet të veprojmë. - Klein Muçi (diskutimet) 30 prill 2022 13:07 (CEST)

Lajmërim i përgjithshëm i administratorëve aktualë: @AT44, @Euriditi, @Liridon, @Olsi, @Planeti, @Puntori, @Tëfcí, @Βατο - Klein Muçi (diskutimet) 1 maj 2022 13:30 (CEST)
Fillimisht kërkoj ndjesë për përgjigjen e vonuar, por që nuk jam shumë aktiv. Ndërmorra disa hapa në kërkesë përmirësimi dhe grisa disa nga shkrimet. Puntori (diskutimet) 28 tetor 2022 14:21 (CEST)

Editing news 2022 #1Redakto

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

 
New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) 2 maj 2022 20:55 (CEST)

Kartographer coming to your wiki soonRedakto

Apologies for writing in English. It would be great if you could help translate this message.

 
Screenshot of a Kartographer map with multiple markers

Hello, the Kartographer extension, a feature for making interactive maps, works on most wikis – but it doesn’t work on this Wikipedia and four others. (T138057) The reason is that Kartographer has not been able to handle different page revisions so far, so it doesn’t work on wikis that are using the FlaggedRevision extension for page stabilization.

It looks very promising that Wikimedia Deutschland’s Technical Wishes team can soon offer a solution for this problem and will be able to deploy Kartographer to your wiki within the next few weeks, probably on May 24. You don’t need to take any action to get Kartographer, but you can prepare for the deployment by

 • creating templates that use the mapframe or maplink tag, if this is something your wiki wants. They could be based on examples like Template:Maplink from English Wikipedia.
 • translating the Kartographer documentation [1] [2] [3] to your language. We’re currently working on it. As soon as it's updated (within the next few days), you can start translating.
 • telling others about the feature!

Here’s our project page with more information, and the talk page where we’d love to hear any feedback. – Best, Johanna Strodt (WMDE) (talk)


Apologies for writing in English. Any help translating the following text would be appreciated.
Hello! A little update: Earlier this week (June 7), mapframes have been enabled on Albanian Wikipedia. That means that it's now possible to create maps with Kartographer on this wiki. The Technical Wishes team wishes you a good time with this new feature!
Our team will keep working on Kartographer until approximately the end of this year. If you have any feedback about our project or Kartographer itself, please let us know on this talk page. -- Best, Johanna Strodt (WMDE) (diskutimet) 9 qershor 2022 16:46 (CEST)

Emertimet arkeologjike shqiptareRedakto

A mos eshte me mire qe emertimet arkeologjike shqiptare te vihen sipas emertimeve nderkombetare qe mbeshteten ne trajtat latine apo helene, duke qene se si emertime keto te gjuheve klasike jane burimore o te zbulimeve arkeologjike o te dokumentuara? --217.73.133.81 18 maj 2022 11:43 (CEST)

Në parim, po. A mund të japësh disa shembuj këtu në Wikipedian shqipe? -- Ftillimi (diskutimet) 18 maj 2022 16:24 (CEST)
Disa shembuj dhe format e tyre gjegjëse të përmirësuara sipas sugjerimit tënd do ta bënin diskutimin më konkret. - Klein Muçi (diskutimet) 19 maj 2022 00:29 (CEST)

Invitation to participate in the #WPWPCampaign 2022Redakto

Dear Wikimedians,

We are glad to inform you that the 2022 edition of Wikipedia Pages Wanting Photos campaign is coming up in July.

This is a formal invitation to invite individuals and communities to join the campaign to help improve Wikipedia articles with photos and contextual images.

The campaign will run from July 1 to August 31, 2022 and several communities and Wikimedia Affiliates have already indicated interest to organize the campaign in their localities. Please find your community or community closer to you to participate: WPWP2022 Campaign: Participating Communities.

The campaign primarily aims to promote using images from Wikimedia Commons to enrich Wikipedia articles that are lacking them. Participants will choose among Wikipedia pages without photos, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years. In this third edition of the campaign, eligibility criteria have been revised based on feedback and campaign Evaluation Reports of the previous editions. Please find more details about these changes and our FAQ here on Meta-Wiki

For more information, please visit the campaign page on Meta-Wiki.

Best,
Ammar A.
Global Coordinator
Wikipedia Pages Wanting Photos Campaign 2022.
31 maj 2022 19:39 (CEST)

Lajme në lidhje me Udhëzimet e UCoCRedakto

Pershendetje!

Google Translate më ka ndihmuar të shkruaj këtë mesazh.

Ju lutem më lejoni të ndaj disa lajme për një temë të rëndësishme për çdo Wikimedian:

Pas votimit mbi Udhëzimet e Zbatimit të UCoC, Komiteti i Çështjeve të Komunitetit (CAC) i Bordit të Administratorëve kërkoi që disa fusha të Udhëzimeve të rishikohen për përmirësime. Pas analizimit të komenteve të anëtarëve të komunitetit që morën pjesë në votim, CAC vendosi të nisë një raund tjetër konsultimesh me komunitetin. Pas përfundimit të këtyre konsultimeve, komuniteti do të ketë një mundësi për të votuar mbi Udhëzimet e rishikuara të zbatimit të UCoC.

Sipas analizës, komentet theksuan tre grupe kritike pyetjesh:

 1. Për trajnimin (të detyrueshëm) në UCoC dhe Udhëzimet e tij;
 2. Mbi balancimin e mbrojtjes së privatësisë dhe procesit të rregullt;
 3. Me kërkesën që grupe të caktuara përdoruesish të pohojnë se do të pranojnë dhe do t'i përmbahen Kodit Universal të Sjelljes.

Komiteti i Rishikimeve ju kërkon të lini përgjigjet dhe komentet tuaja në këtë faqe Meta.
Mund të lexoni raportin e plotë dhe analizën e komenteve këtu.


Ju gjithashtu mund t'i lini komentet tuaja në "MS Forum", platforma e parë vërtet shumëgjuhëshe ku mund të shkruani postime në gjuhën tuaj dhe të lexoni komente të shkruara në çdo gjuhë. Ne jemi duke e testuar platformën me komunitetin deri më 24 qershor.
Nuk kërkohet regjistrim. Ju mund të identifikoheni duke përdorur llogarinë tuaj në Wikimedia.

Përshëndetje të përzemërta,
--BPipal (WMF) (diskutimet) 1 qershor 2022 19:30 (CEST)
Facilitator, SEE
Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

Forumi i Strategjisë së LëvizjesRedakto

Përshëndetje Wikipedianë!

Do të doja t'ju ftoja në platformën tonë të re të diskutimit, Movement Strategy Forum (Forumi i Strategjisë së Lëvizjes).
Forumi MS është vendi i parë vërtet shumëgjuhësh për takime dhe diskutime për të gjitha temat që lidhen me objektivat strategjikë të lëvizjes sonë.
Avantazhi i tij kryesor ndaj çdo platforme tjetër, si Telegram ose WhatsApp, është aftësia e tij për të sjellë nën një çati të vete vullnetarë që flasin gjuhë të ndryshme dhe vijnë nga projekte të ndryshme Wikimedia, por ndajnë një interes për tema të ngjashme. Forumi MS përpiqet të zgjidhë dy çështje kyçe që prekin komunitetet e nënpërfaqësuara: fragmentimi i diskutimeve dhe pengesa gjuhësore.
Ju mund të thoni: "Unë nuk kam shumë kohë; pse duhet ta përdor atë për të diskutuar gjëra që kanë shumë pak të bëjnë me punën time kryesore në Wikipedia?"
Ne jemi të vetëdijshëm se sa e çmuar është koha dhe kontributet tuaja vullnetare. Temat e hapura për diskutim në Forumin MS janë me të vërtetë globale, por edhe shumë lokale në mënyrën se si ato ndikojnë në punën e komuniteteve të Wikimedia. Për shembull, mund të dëshironi të filloni një diskutim se cili është një problem me të cilin përballen vullnetarët në komunitetin tuaj, të cilin dëshironi ta zgjidhni ose të ndihmoni për ta zgjidhur deri në vitin 2030? Një debat i ngjashëm rreth çështjeve në komunitetet afrikane ka tërhequr përgjigje të shumta nga pjesë të ndryshme të botës. Duke lexuar diskutimet, mund të zbuloni se megjithëse gjuhët janë vërtet të huaja, shumë probleme ndihen goxha familjare.

 • Nuk ka regjistrim. Ju duhet vetëm llogaria juaj në Wikimedia.

Përshëndetje të përzemërta,
--BPipal (WMF) (diskutimet) 3 qershor 2022 20:26 (CEST)
Facilitator, SEE
Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

Shtimi i gjuhës Luksemburgeze në gjuhët e Wikipedia-sRedakto

Une propozojn qe nga ky kuvend te aprovohet shtimi i gjuhes Luksemburgeze ne gjuhet e tjera te enciklopedise me te madhe te internetit, sic eshte Wikipedia pasi edhe shteti i Luksemburgut te kete faqen e tij.


Ju falenderoj per mirekuptimin!

@Luis Luca Luis Luca (diskutimet) 18 qershor 2022 13:22 (CEST)

@Luis Luca, Wikipedia në luksemburgisht ekziston. Shiko këtu. - Klein Muçi (diskutimet) 8 korrik 2022 14:29 (CEST)

Photos for articles about Spanish municipalitiesRedakto

Excuse me for not writing to you in Albanian.

A group of Spanish Wikimedians has been taking pictures of all municipalities in Spain, some 8,200 places. We have still some 30 to do, but pictures are available for almost all municipalities in Spain. We have recently done the province of Huelva, so you can add pictures to their articles. You can visit the category for each individual municipality in Commons or check what we did in Huelva (and some other provinces) in :c:Category:Wiki Takes Huelva B25es (diskutimet) 28 qershor 2022 18:58 (CEST)

@B25es, thank you for this notification! Hopefully our contributors will update some of the Spanish articles here. It would be nice if some kind of bot job existed in Commons for uncontroversial cases like these where photos could be added globally. - Klein Muçi (diskutimet) 8 korrik 2022 14:26 (CEST)

Growth team newsletter #21Redakto

5 korrik 2022 15:03 (CEST)

Ndihmësi i ArtikujveRedakto

Përshëndetje!

Sot krijova një udhëzues të shkurtër për shkrimin e artikujve të rinj. Udhëzuesi është konceptuar sipas idesë së "magjistarëve kompjuterikë" dhe përmban disa hapa të shkurtër që ndihmojnë përdoruesit fillestarë të nisin krijimin e një artikulli të ri.

Hapat aktualisht kalojnë në disa faza:

Fazat

Te faza e parë paraqitja e informacionit varet nëse je një përdorues i kyçur apo jo. Një përdorues i paregjistruar/jo i kyçur do të shohë mundësinë e redaktimit të artikujve ekzistues dhe atë të krijimit të artikujve të rinj. Këtu një përdorues i kyçur do të ketë mundësinë të shohë një mundësi të tretë, atë të përkthimit të artikujve ekzistues nga gjuhë të tjera.

Nëse përdoruesi zgjedh të redaktojë artikuj ekzistues atij i shpjegohet si të kërkojë për to dhe udhëzimet mbyllen këtu. Nëse ai zgjedh të përkthejë artikuj, i shpjegohet si funksionon përkthimi dhe shpjegimet mbarojnë me dërgimin e tij te Special:ContentTranslation. Nëse ai zgjedh të vazhdojë të shkruajë artikuj (gjë që demotivohet gjatë udhëzimeve), ai kalon në fazën e dytë.

Në fazën e dytë përdoruesit i kërkohet të përcaktojë shkallën e afërsisë që ka me temën që po trajton. Nëse shkalla e afërsisë konsiderohet tepërt e afërt, ai has në një lajmërim të shkurtër që demotivon edhe më tej krijimin e artikullit dhe shpjegimet mbyllen me një liste lidhjesh në Wikipedia-n anglisht që shpjegojnë informacione në lidhje me konfliktin e interesit, vetëreklamimin dhe asnjanësinë e informacionit nëpër artikuj. Nëse shkalla e afërsisë konsiderohet e largët, ai kalon në fazën e tretë dhe aktualisht të fundit.

Në fazën e tretë atij i kërkohet të vendosë titullin dhe i ofrohet një shabllon për krijimin e artikullit me një pjesë të parapërcaktuar për referimet.

Shpresa për të ardhmen është që, përveç se të mos kemi nevojë për udhëzime në anglisht por të kemi mirëpërcaktuar rregulloret tona në shqip të përditësuara, udhëzuesi gjithashtu të ofrojë një fazë të katërt ku përdoruesit i kërkohet të përcaktojë tematikën e artikullit që do të shkruajë (për shembull, biografi, firma/kompani, organizata, ngjarje, etj.) dhe t'i ofrohen shabllone të gatshme në varësi të llojit të tematikës që ai zgjedh. Diçka e tillë ekziston tashmë në Wikiciate: WQ:SHA.

Udhëzuesi në fjalë quhet Ndihmësi i Artikujve dhe mund të gjendet aktualisht në Portalin e Komunitetit dhe në kolonën anësore majtas, të ashtuquajturën "Sidebar". Për të ofrohet një seri shtigjesh dhe mbështetje gjuhësore në gjuhët e 5 enciklopedive më të mëdha, të gjitha faqe të mbrojtura. Gjithashtu do të sugjerohet si mundësi çdoherë që dikush kërkon për një titull artikulli që nuk ekziston aktualisht. Mundësia e krijimit të faqeve që nuk ekzistojnë në një mënyrë të menjëhershme duke ndjekur lidhjen e kuqe, përfshirë këtu dhe ato në hapësirën kryesore (artikujt), vazhdon të funksionojë normalisht.

Wikipedia shqip ka pasur për pak kohë një projekt të tillë me emrin Wikipedia:Kujdestari i Artikujve të nisur nga përdoruesi Euriditi por projekti nuk u përfundua dhe me kalimin e kohës u vjetrua e u dëmtua nga mungesa e mbrojtjes. Arsyeja pse u zgjodh termi "Ndihmës" në vend të "Kujdestar" është për të shmangur ngatërresat sepse termi "kujdestar" tashmë përdoret për dy koncepte të tjera në Wikimedia, atë të Stewards dhe atë të Mentors.

Ju ftoj t'i hidhni një sy dhe nëse vini re ndonjë problem, të më thoni. :) Klein Muçi (diskutimet) 8 korrik 2022 15:18 (CEST)

Punë e mirë @Klein, do të propozoja të shtosh një buton "Kthehu pas" kur klikon tek tre butonat, si dhe besoj se do ishte mirë tek Wikipedia:Ndihmësi i Artikujve/Përkthe dhe Wikipedia:Ndihmësi i Artikujve/Nis të vendosen lidhje që të shpien tek rregullat e shkrimit, ose shkurtimisht të përmenden rregullat kryesore (p.sh. si të bëhen referimet) në këto dy faqe. AT44 (diskutimet) 9 korrik 2022 11:59 (CEST)
@AT44, faleminderit!
Mungesa e butonave për kthimin pas është disi me qëllim. Shpresohet që përdoruesit fillestarë të marrin mesazhin që "kjo gjë nuk bëhet" kur bëhet fjalë për të futur materiale që mund të rezultojnë problematike (dhe jo të kthehen pas e të provojnë çdo buton derisa njëri t'i lejojë të vazhdojnë me krijimin). Megjithëse me shumë mundësi një pjesë e mirë e tyre thjesht do të shkojë pas gjithsesi me butonin "Back" të shfletuesit të rrjetit e do të përpiqen derisa t'ia dalin ta publikojnë artikullin.
Ndërsa për sa i përket udhëzimeve e rregullave, po, është ide e mirë. Arsyeja pse nuk u vendosën në versionin fillestar është se supozohet që "rruga e drejtë" që udhëzuesi të nxit të marrësh është që të mos marrësh të shkruash artikull pa i mësuar më parë hollësi të tilla (Redakto artikuj ekzistues) dhe qëllimisht të lë pa udhëzime më pas. Përpjekje për të demotivuar shkrimet problematike që vijnë nga përdoruesit e rinj, ose të paktën për t'i dalluar shumë më lehtësisht ato. Por mbase disa rregulla bazë duhen gjithsesi. Do të mundohem t'i shtoj së bashku me disa shabllone të gatshme për disa lloje temash. - Klein Muçi (diskutimet) 9 korrik 2022 12:23 (CEST)
Ekzistojnë tashmë 6 shabllone të gatshme për të krijuar 6 lloje të ndryshëm artikujsh. Gjithashtu udhëzimet në komentet brenda shablloneve përmbajnë më shumë informacion në ndihmë konkrete për punën me referimet e stampat. Janë synuar llojet më të zakonshme të kërkesave për krijim artikujsh si dhe tema për të cilat kemi stampa kutish informuese të përditësuara.
Pasi numri të arrijë mbi 10 shabllone, do të na duhet të shtohet një fazë e katërt pune ku në njërën faqe zgjidhet vetëm tema e pastaj vendoset titulli në faqen tjetër për arsye mungese vendi. Sasia e temave që mund të përmbajë një enciklopedi është e pafundme kështu që këtu jemi me logjikën sa më shumë, aq më mirë.
Ndërkohë do të vazhdojë përmirësimi me informacion më të hollësishëm në komentet udhëzuese. - Klein Muçi (diskutimet) 9 korrik 2022 23:31 (CEST)
Numri i shablloneve shkon në 7. Shpresohet për rritje të mëtejshme. Po konsiderohet mundësia që të krijohet një lidhje për të dhe te Faqja kryesore. Ndërfaqja grafike dhe informacioni i komenteve udhëzuese është përmirësuar goxha. Me ndihmën e stampës {{NIA}} dhe filtrit të ri të redaktimeve, të gjithë artikujt e dalë nga Ndihmësi do të etiketohen automatikisht me etiketën Ndihmësi i Artikujve që do të jetë e dukshme në faqen e ndryshimeve më të fundit. Kjo do të na lejojë mundësinë të shohim sa përdoret realisht WP:NIA dhe si shfrytëzohet ai, si dhe të kuptojmë lehtësisht origjinën e artikujve të rinj. Smallem ofron gjithashtu ndihmë periodike për të larguar stampën {{NIA}} dhe komentet udhëzuese të harruara te artikujt.
Tashmë Ndihmësi konsiderohet të ketë hyrë në një fazë zhvillimi të qëndrueshëm, pa ndryshime madhore të parashikuara për të ardhmen e afërt e për pasojë ky do të jetë lajmërimi i fundit publik për të. - Klein Muçi (diskutimet) 13 korrik 2022 05:11 (CEST)

Zgjedhjet e Bordit të Administrimit 2022 -- Busulla zgjedhoreRedakto

Një anëtar i komunitetit shqiptar më ka ndihmuar të pëkthej këtë mesazh.

Përshëndetje të gjithëve!

Periudha e votimit në komunitet në Zgjedhjet e Bordit të Administrimit 2022 fillon më 16 dhe mbyllet më 30 gusht. Pasi të zgjidhen gjashtë (6) kandidatë, komuniteti i Wikimedia-s do të votojë për të zgjedhur dy (2) kandidatët, të cilët do të bëhen anëtarët e rinj të Bordit të Administrimit të Fondacionit Wikimedia. Që procesi zgjedhor të jetë më i drejtpërdrejtë dhe më transparent dhe që anëtarët e komunitetit të mbështesin kandidatët që duan, ne kemi përgatitur një vegël busulla zgjedhore.

Si funksionon ‘Election Compass’?'
‘Election Compass’ ndihmon votuesit të zgjedhin kandidatët sipas pikëpamjeve dhe bindjeve të tyre. Anëtarët e komunitetit do të propozojnë deklarata që kandidatët do t’u përgjigjen duke përdorur shkallën Lickert (pajtohem/neutral/nuk pajtohem). Përgjigjet e kandidatëve ndaj deklaratave do të ngarkohen në veglën ‘Election Compass’. Votuesit do ta përdorin veglën duke vendosur përgjigjet e tyre për deklaratat (pajtohem/neutral/nuk pajtohem). Rezultatet do të tregojnë kandidatët që përputhen më së miri me bindjet dhe pikëpamjet e votuesve.

Kohëzgjatja për ‘Election Compass’:

 • 8 - 20 korrik: Anëtarët e komunitetit propozojnë deklarata për ‘Election Compass’
 • 21 - 22 korrik: Komisioni Zgjedhor shqyrton deklaratat për qartësi dhe heq deklaratat jashtë temës
 • 25 korrik - 3 gusht: Vullnetarët votojnë për deklaratat
 • 4 gusht: Komisioni Zgjedhor zgjedh 15 deklaratat kryesore
 • 5 - 12 gusht: Kandidatët përputhen me deklaratat
 • 15 gusht: ‘Election Compass’ hapet në mënyrë që votuesit ta përdorin për t’i drejtuar ata të votojnë

Përshëndetje të përzemërta,
BPipal (WMF) (diskutimet) 13 korrik 2022 16:53 (CEST)

Ndërrimi i emrit të artikullit Republika ÇekeÇekiaRedakto

Përshëndetje, propozoj që emri i artikullit Republika Çeke të ndërrohet në Çekia, duke pasur parasysh se është një emër i zakonshëm në gjuhën shqipe dhe duke ndjekur formatin që përdoret për emrat tjerë të shteteve evropaine, ku për asnjë shtet nuk përdoret forma e gjatë e emrit, përveç vendeve të kanë formën e shkurtë e të gjatë tët njëjtë (shih: Mali i Zi dhe Bosnja dhe Hercegovina).

Shënim: Propozimin po e bëj në Kuvend për shkak të numrit të vogël të përdoruesve aktiv. AT44 (diskutimet) 29 korrik 2022 00:31 (CEST)

Mbaj mend që para ca kohësh kam pasur të njëjtin mendim por si përfundim nuk veprova pasi kam venë re që në aktivitete ndërkombëtare, në anglisht, emri i shtetit në fjalë shkruhet gjithnjë me termin e republikës para, gjë që nuk ndodh me shtetet e tjera. Nuk di të them pse ndodh kjo gjë, mbase ka lidhje historike me ndarjen e Çekosllovakisë. - Klein Muçi (diskutimet) 15 gusht 2022 11:39 (CEST)

Summer of Wikivoyage 2022, Kosovë dhe ShqipëriRedakto

Grupi i Përdoruesve Wikimedianët e Gjuhës Shqipe ju fton të merrni pjesë në fushatën "Summer of Wikivoyage 2022 Kosovë dhe Shqipëri" e cila zhvillohet nga dt. 1-31  gusht 2022. Artikujt shkruhen në gjuhën angleze. Mirëpresim të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të shtojnë informacion të atraksioneve turistike, lokaleve të ushqimit, kafeneve e bareve, akomodimit, etj. Wikivoyage-i është një projekt informal në krahasim me Wikipedia-n, pasi nuk kërkon të vendosen referime dhe është mundësi shumë e mirë për të kontribuar në turizmin e Shqipërisë dhe Kosovës. Për më shumë detaje rreth saj, vizitoni faqen e fushatës këtu. Vyolltsa (diskutimet) 1 gusht 2022 09:11 (CEST)

Zgjedhjet e BoT-it, 2022 – KandidatëtRedakto

Përshëndetje të gjithëve,

Një anëtar i komunitetit shqiptar më ka ndihmuar të pëkthej këtë mesazh.

Përfaqësuesit e filialeve/grupeve kanë votuar.
Më poshtë janë gjashtë (6) kandidatët e përzgjedhur për të vazhduar me fazën e mëtejshme të votimit nga komuniteti.

Për më shumë informacion mbi statistikat e këtyre zgjedhjeve, shihni rezultatet dhe faqen e Meta-Wiki-t.

Falenderojmë anëtarët e komunitetit që morën pjesë. Vendimmarrja për kandidaturën në Bordin e Drejtorëve nuk është i vogël. Koha dhe zelli që kanë shfaqur deri tani kandidatët tregojnë përkushtimin e tyre që kanë për lëvizjen. Urime kandidatëve të përzgjedhur. Gjithashtu shprehim respekt dhe mirënjohje të madhe për kandidatët që nuk u përzgjodhën.

Nga këta gjashtë (6) kandidatë, komuniteti do të zgjedhë dy persona të cilët do të bëhen anëtarët e rinj të Bordit të Administrimit të Fondacionit Wikimedia.
Votimi në komunitet fillon më 23 gusht dhe zgjat deri më 6 shtator, 23:59 UTC.


Hapat e mëtejshëm janë:
Përpara votimit, mësoni më shumë për pozicionet e kandidatëve. Ju mund ta bëni si më poshtë:


Me respekt,
--BPipal (WMF) (diskutimet) 13 gusht 2022 22:32 (CEST)

Community delegate registration for Wikimedia CEE Meeting 2022Redakto

Wikimedia CEE Meeting 2022 will take place on October 14-16. It is determined that the Wikimedia Community User Group Albania and Wikimedians of Albanian Language User Group could be represented by 4 community delegates, who would have their expenses paid for participating in the events. The time for delegate registration is until August 15 (2 weeks left).

P.S: Sorry for You, please, You translate to the local langauge. Dušan Kreheľ (diskutimet) 1 gusht 2022 18:52 (CEST)

Wikipedia Pages Wanting PhotosRedakto

Edhe këtë vit Wikimedia-nët e Gjuhës Shqipe iu bashkuan fushatës së përvitshme ndërkombëtare “Wikipedia Pages Wanting Photos”. Në këtë fushatë,  ju do të ilustroni artikujt e Wikipedia-s me foto cilësore nga plaftorma Wikimedia Commons. Merrni pjesë në këtë konkurs ndërkombëtar ku fitohen çmime. Për më shumë, lexoni rregullat e pjesëmarrjes këtu.   Ritamaliqi (diskutimet) 2 gusht 2022 10:12 (CEST)

Wikipedia Pages Wanting Photos Edit-a-thonRedakto

Grupi i Përdoruesve Wikimedian-ët e Gjuhës Shqipe ju fton të merrni pjesë në editatonin që zhvillohet në kuadër të fushatës “Wikipedia Pages Wanting Photos” për të ilustruar me imazhe artikujt në Wikipedia pa foto. Për t'u regjistruar në editaton, vizitoni linkun për më shumë detaje. Takohemi të shtunën më 27 gusht, ora 10:00, në Kosovë: Prishtina Hackerspace dhe Shqipëri: Coolab. Takimi virtualisht. Vyolltsa (diskutimet) 10 gusht 2022 12:59 (CEST)

E RËNDËSISHME: Zgjedhjet e Bordit të Administrimit shtyhen për një javë.Redakto

Përshëndetje të gjithëve,

Një anëtar i komunitetit shqiptar më ka ndihmuar të pëkthej këtë mesazh.

Komisioni Zgjedhor dhe Task Forca e Përzgjedhjes së Bordit vendosën të shtyjnë afatin e votimit 1 javë për komunitetin për të zgjedhur Bordin e Administrimit.


Votimi në komunitet fillon më 23 gusht në orën 00:00 dhe përfundon më 6 shtator në orën 23:59 UTC.Redakto


Siç e dini tashmë, këtë vit ne kemi vënë në dispozicion Busullën Zgjedhore në mënyrë që votuesit të njihen me pikëpamjet e kandidatëve për tema të ndryshme. Disa kandidatë kërkuan më shumë kohë për t’ju përgjigjur pyetjeve që ndikojnë në pozicionin e tyre. Komisioni Zgjedhor vendosi se ky arsyetim përputhet me qëllimet e procesit zgjedhor në mënyrë të drejtë dhe të barabartë.

Që përgjigjet të realizohen në kohë, Komiteti Zgjedhor dhe Task Forca e Përzgjedhjes së Bordit vendosën të shtyjnë afatin e zgjedhjeve të Bordit të Administrimit 1 javë, kohë e përshtatshme për stafin që punon për zgjedhjet.

Lexoni njoftimin e plotë të Bordit të Admnistrimit.

Me respekt
BPipal (WMF) (diskutimet) 14 gusht 2022 17:17 (CEST)

Votimi në komunitet për Bordin e Administratorëve ka filluar!Redakto

Të dashur miq,

Një anëtar i komunitetit shqiptar më ka ndihmuar të përkthimin këtë mesazh.

Votimi në komunitet për Bordin e Administratorëve ka filluar.


Votimi është i hapur deri më 6 shtator 2022, ora 23:59 me orën UTC (CET = UTC+2).
Lexoni të drejtat tuaja si duhet votoni me anë të veglës së pranueshmërisë së llogarisë dhe votoni tani në faqen SecurePoll.


Nëse doni të dini më tepër për kandidatët:

Përshëndetje të përzemërta!
Movement Strategy and Governance
BPipal (WMF) (diskutimet) 24 gusht 2022 15:23 (CEST)

Global ban discussion for Velimir Ivanovic/Kolega2357Redakto

Hello all,

In line with the global ban policy, local project communities where the user was active should be informed of the discussion in a prominent public place.

This ban request has been live for about a month now, but proper notification was not made. The ban request will continue for at least a few more weeks, and input is welcome on the RfC page linked in this section heading.

Thank you for your time, Vermont (diskutimet) 27 gusht 2022 04:38 (CEST)

Noting that the global ban discussion has ended, with consensus in favor of a ban. Vermont (diskutimet) 10 shtator 2022 23:20 (CEST)

Photowalk 2022Redakto

Përshëndetje Wikipedianë!


Së shpejti nis aktiviteti i Photowalk-ut në Shqipëri dhe Kosovë.

Photowalk-u synon të pasurojë me sa më shumë foto plaftormën e Wikimedia Commons-it, depo fotosh dhe projekt simotër i Wikipedia-s.

Ftojmë të gjithë fotografët profesionistë apo amatorë të aplikojnë me planin e tyre.


WoALUG-u mbulon shpenzimet e rrugës dhe të ushqimit. Dërgoni një email në info@wikimediashqip.org deri më 16 shtator, ku të na tregoni: aftësitë tuaja, planin për realizimin e udhëtimit, buxhetin që kërkoni dhe sa fotografi do të realizoni. Udhëtimi dhe ngarkimi i fotove në Commons duhet të bëhet deri më 24 tetor.

Aplikantët duhet të:

- fotografojnë vende të  Shqiperisë dhe Kosovës që nuk janë fotografuar më parë në Wiki ( fotografi enciklopedike të natyrës, vendbanimeve, monumenteve, kulturës dhe historisë)

- qëndrojnë brenda shtetit të tyre

- përdorin aparat fotografik

- ngarkojnë të paktën 30 foto (deri më 24 tetor)


Mos hezitoni të na kontaktoni për më shumë info. Ritamaliqi (diskutimet) 6 shtator 2022 15:38 (CEST)

Please remove rights from globally banned userRedakto

Thanks! AlPaD (diskutimet) 11 shtator 2022 11:23 (CEST)

@AlPaD, I'm confused: If it is globally banned, what rights should we remove? - Klein Muçi (diskutimet) 11 shtator 2022 11:32 (CEST)
@Klein Muçi, Hello! Main account has autoriview and editor flags and bot account has bot and autoriview flags. AlPaD (diskutimet) 11 shtator 2022 11:41 (CEST)
AlPaD, hello! :) I removed those but I'm still confused as why would these rights persist after being globally banned. Apparently I have some more to learn about global bans. — Klein Muçi (diskutimet) 11 shtator 2022 12:01 (CEST)
@Klein Muçi, Specific permissions can only be removed manually. Thank you for your help :) AlPaD (diskutimet) 11 shtator 2022 12:09 (CEST)

Special check is neededRedakto

please check Teufik Gjyli, suspicious moving and deleting of info. Special request because of empty Wikidata:Q25568117Estopedist1 (diskutimet) 11 shtator 2022 14:34 (CEST)

Estopedist1, thank you for the notification! I dealt with it. — Klein Muçi (diskutimet) 12 shtator 2022 03:20 (CEST)
thanks for quick action! Estopedist1 (diskutimet) 12 shtator 2022 10:41 (CEST)

https://forms.gl/t1M6XLkgiHTL4XQW6 Vyolltsa (diskutimet) 14 shtator 2022 19:49 (CEST)

Growth team newsletter #22Redakto

21 shtator 2022 19:18 (CEST)

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?Redakto

 
The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skinRedakto

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?Redakto

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our planRedakto

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 22 shtator 2022 06:15 (CEST)

Njoftim për rezultatet paraprake nga zgjedhjet e Bordit të Administrimit 2022Redakto

Përshëndetje,

Ju falenderojmë që morët pjesë në procesin e zgjedhjes së Bordit të Administrimit 2022. Pjesëmarrja juaj na ndihmoi të zgjidhnim të besuarit e komunitetit në Bordin e Administrimit të Fondacionit Wikimedia.

Këto janë rezultatet paraprake të zgjedhjeve të Bordit të Administrimit 2022:

Për më shumë, shihni rezultatet dhe statistikat e tyre lidhur me bordin.

Bordi do të përfundojë shqyrtimin e kandidatëve më të votuar përmes kontrolleve të historikut. Ai do t'i emërojë administratorët e rinj gjatë mbledhjes që do të bëhet në dhjetor.

Falenderime të përzemërta,
Movement Strategy and Governance

Ky mesazh dërgohet në emër të Task Forcës Përzgjedhëse të Bordit dhe Komisionit Zgjedhor.
BPipal (WMF) (diskutimet) 23 shtator 2022 01:09 (CEST)

Update on Vector 2022Redakto

Hello. I'm sorry for not communicating in your language. I'll be grateful if you translated my message. I'm writing on behalf of the Web team working on the new skin, Vector 2022.

We wanted to apologize for the delays in the deployment of Vector 2022. We know many of you are waiting for this eagerly. We have been delaying the deployment because we have been working on the logos. It has taken us more time than originally expected. Once the logos are ready, we will let you know the exact date of deployment. We are planning for either the next (more likely) or the following week. If your wiki doesn't currently have a localized logo, we encourage you to reach out to us and we can help make one.

We invite you to get involved in the project. Contact us if you have any questions or need any help, particularly with the compatibility of gadgets and user scripts. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 20 tetor 2022 01:24 (CEST)

Cleaning up filesRedakto

Hi! Sorry to write in English. I hope most users will understand.

ALL files MUST have a valid license. If they do not they MUST be DELETED according to the wmf:Resolution:Licensing_policy. It is not possible/legal for any wiki to deside otherwise.

In 2020 I made a comment about FileImporter and files on Wikipedia:Kuvendi/Arkivi_23#FileImporter but did not have time to follow up. Now I have some time and would like to help.

According to Speciale:Statistikat there are 4,732 files so we need more users to help out. Otherwise it will take really long time to fix.

The best is if all active users check own uploads on Speciale:RadhitSkedat and make sure all files have

 • If a free file: {{Informacion}} template and there is a good source (Burimi) and author (Autori) and license template
 • If a non-free file: A non-free template like {{Non-free fair use}} and info about source if known. There should also be a en:Template:Non-free use rationale but that template does not exist on sq-qiki yet.

For non-active users someone else have to check the files.

I made a note about checking files on Përdoruesi_diskutim:Planeti#Skeda_-_Burimi_-_Autori as an example but it would be best if someone could make a central notice in Albanian so user that do not speak English also have a chance to help.

It is possible to add information template etc. with a bot if someone have uploaded many files and need many similar edits.

Admins can help by checking the files in these places and see if the file can be deleted:

 1. Kategoria:All Wikipedia files with the same name on Wikimedia Commons
 2. Kategoria:All Wikipedia files with a different name on Wikimedia Commons
 3. Speciale:SkedaTëPapërdorura
 4. Kategoria:Foto pa licencë të caktuar

I would like to sort the files in these three categories:

 1. Free files (Kategoria:All free media it had 863 files now 887 (Click to see who uploaded)
 2. Non-free files (Kategoria:All non-free media it had 540 files now 799)
 3. Files without a license (originally 3.329 files not in one of the categories above) - perhaps create Category:Non Licensed Images

I created User:MGA73/NoLicense for files that do not end up in one of the 2 first categories. There are a few things to fix first (example Stampa:GFDL-self should look more like Stampa:GFDL if it is meant as a license template) but soon I would like someone with a bot or AWB to add all the files without a license to a category. Can anyone help? I have a bot but I do not have a bot flag here.

If anyone have time and would like to help clean up it would be great. --MGA73 (diskutimet) 22 tetor 2022 11:59 (CEST)

Dëshironi të bëheni Ambasador i Kartës së Lëvizjes?Redakto

Përshëndetje të gjithëve!

Një anëtar i komunitetit shqiptar më ka ndihmuar të përkthimin këtë mesazh.

Një paketë grantesh është hapur për të mbështetur Ambasadorët e Kartës së Lëvizjes.


Afati i fundit për aplikim është 05.12.2022


Kush mund të aplikojë?

Paketa e grantit është e hapur për njerëz dhe grupe të komuniteteve në gjuhë të ndryshme brenda Lëvizjes së Wikimedia-s. Kushdo që dëshiron të bëhet Ambasador i Kartës së Lëvizjes inkurajohet të aplikojë. Ky grant ofron burime dhe mbështetje që nevojiten për të rritur ndërgjegjësimin e komunitetit tuaj për Kartën e Lëvizjes dhe përfshirjen në hartimin dhe miratimin e Kartës. Përparësi u jepet kandidatëve nga komunitetet e gjuhëve të nënpërfaqësuara.

Çfarë bëjnë Ambasadorët e Kartës së Lëvizjes?

 • Organizimi: Ambasadorët organizojnë dhe udhëheqin biseda me komunitetin e tyre mbi temën e Kartës së Lëvizjes dhe mënyrat se si ajo do të ndikojë në komunitet.
 • Përkthimi: Ambasadorët përkthejnë dokumente që nuk ekzistojnë në gjuhën e komunitetit në mënyrë që njerëzit të kenë qasje në përmbajtjen e Kartës së Lëvizjes.
 • Ndarja: Ambasadorët do të ndajnë me komunitetin global njohuritë që kanë fituar duke mbledhur fidbek dhe rekomandime nga anëtarët e komunitetit dhe do të raportojnë lidhur me to.

Për të marrë më shumë informacion rreth Programit të Ambasadorit të Kartës së Lëvizjes, klikoni në këtë faqe Meta.

Nëse keni ndonjë pyetje, mund t'i bëni ato në Forumi MS në gjuhën e vet.

Faleminderit, BPipal (WMF) (diskutimet) 22 nëntor 2022 10:54 (CET)

RiemërtimRedakto

Përshëndetje, Klein Muçi! Po të shkruaj për një ide të Wikipedias Shqip dhe kjo është riemërtimi i emrave të faqeve si "Stampa" ose "Portal" në emra më shqip, si për shembull, të kthehet "Stampa" në "Gjedhe" ose diçka tjetër dhe "Portal" në "Vendkalim" ose diçka tjetër.

Do të ishte shumë here më e kuptueshme nëse do të bënim një gjë të tillë, pasi të jenë në shqip, me patjetër njerëzit do ta kuptonin.

Shumë faleminderit, nëse e pranoni këtë mendim. -- Shkodranci (diskutimet) 24 nëntor 2022 15:08 (CET)

Growth team newsletter #23Redakto

29 nëntor 2022 21:57 (CET)