Një shkurtesë (Anglisht: Shortcut) është një lloj i specializuar i faqes për ridrejtim që siguron një wikilink të shkurtuar në një faqe administrative ose një nga seksionet e saj, zakonisht nga hapësira e emrave të Wikipedia ose hapësira e ndihmës. Këto shkurtesa, në tekstin në të gjitha kapakët zakonisht përdoren (të lidhura ose të palidhur) në faqet e komunitetit dhe faqet e bisedave, por nuk duhet të përdoren në vetë artikuj. Nëse ka një ose më shumë shkurtesa për një faqe ose pjesë, zakonisht një ose më shumë do të zgjidhen që të shfaqen në një kuti informacioni në etiketën e duhur, siç mund të shihet në krye të kësaj faqe.

Shkurtesat krijohen për të lehtësuar punën e redaktuesve. Është e mundur të krijoni një shkurtesë për çdo faqe. Ekzistenca e një shkurtese nuk nënkupton ose vërteton se faqja e lidhur është një politikë ose udhëzim.