Alo! Tungjatjeta!

Shiko edhe këtë: Nordmensch (gjermanishtja)

Redaktimet e mia: Józef Gosławski

Mirupáfshim.