Vetëm për të shtuar lidhje interwiki.

Në qoftë se doni të më lini një mesazh, do të ishte më mirë ta vendosnit atë (në anglisht ose frëngjisht) në Wikipedia në Frëngjisht.