HPKy përdorues është një Ravenclaw, dhe është një anëtar i WikiPotterR
Logo e projektit grate
Ky përdorues është pjesëtar i WikiProjektit Women in Red