Jam kontribues në Wikipedia me disa tituj te krijuara nga fillimi, por edhe me redaktime.