quhem Yung Wei范永徽 dhe vjeç nga michigan, shtetet e bashkuara.