Logo e Wikipedia Weekend
Kjo përdoruese është pjesëtare e projektit Wiki Weekend Tirana 2018

Logo e Wikipedia Weekend
Kjo përdoruese është pjesëtare e projektit Wiki Weekend Tirana 2016

Logo e Wikipedia Weekend
Kjo përdoruese është pjesëtare e projektit Wiki Weekend Tirana 2017