Unë quhem Jona dhe kam filluar të redaktoj Wikipedian në vitin 2017. Momentalisht jam duke koordinuar projektin e Wiki projektin: Gratë me nën projektin Women in Red.

Redaktimet e mia janë kryesisht për Biografi grash dhe vajzash Shqiptare dhe të huaja dhe rreth teknologjisë. Duke qenë se jam cikliste prej 2012-ës, shkruaj dhe shumë artikuj rreth sportit dhe biografive të sportisteve/sportistëve. Duke qenë se me pëlqen shumë projekti i Wikidata-s, përpiqem të jem aktive dhe aty.

Logo e projektit grate
Logo e projektit grate
Kjo përdoruese është pjesëtare e WikiProjektit Women in RedThree Friends, by William H. Johnson

Aktivitete Redakto

  1. Cee spring 2017
  2. Bashkë organizuese e Wikimedia diversity editathon
  3. Wikipedia:Gruaja që nuk keni njohur kurrë