Logo e projektit grate
Kjo përdoruese është pjesëtare e WikiProjektit Women in Red