Pa profit

organizatë që përdor të ardhurat e saj për të arritur qëllimet e saj në vend që ta shpërndajë atë si fitim ose dividendë

Non-profit është një fjalë që vjen nga anglishtja dhe domethënë pa profit. Një organizat pa profit, është një organizatë që punon dhe jep shërbime pa profit, ku të mbeturat e fondeve, riinvestohen prapë në të. Zakonisht në këto organizata punojnë shumica vullnetarë. Shëmbulli më i paraqitshëm, në këtë rast, është vetë Wikipedia.