Hape menynë kryesore

Pasaporta e Danimarkës Pasaporta daneze eshte nje must indetifikues we perdoret per te kaluar he dogane