Pehlivanët është një film dokumentarë, prodhim i Radio Televizionit të Prishtinës prodhuar në vitin 1975 me format 16mm color.

Filmi pasqyron luftën e sportistëve të qujtur pehlivanë në garat tradicionale që mbahen çdo vit në Gorë dhe Opojë. Regjisori Besim Sahatçiu ka paraqitur në menyrë artistike luftën e tyre dhe adetet e zakonet në këto treva të Kosovës. Filmi është prezentuar në disa festivale në Evropë në atë kohë.