Një rrjet i zonës personale, ose PAN, është një rrjet kompjuterik që mundëson komunikimin midis pajisjeve kompjuterike pranë një personi. PAN-et mund të jenë me tela, të tilla si USB ose FireWire, ose mund të jenë pa tela, të tilla si infra të kuqe, ZigBee, Bluetooth dhe ultrawideband ose UWB. Diapazoni i një PAN është zakonisht disa metra. 1 nëntor 2007

Rrjetet kompjuterike Wireless PAN Bluetooth Piconet Zigbee Protokollet