Pesticidet

Substancë që përdoret per shkatërrimin e paraziteve

Pesticidet janë substanca që përdoren për të vrarë disa insekte dhe lloje të ndryshme parazitësh.Le të mendojmë një frut që hamë.Ai është spërkatur nga pesticide të ndryshme,ndërkohë që ishte duke u rritur. Pesticidet mund të jenë të dobishme nëse përdoren në mënyrë korrekte,por mund të rrezikojnë mjaft shëndetin tonë nëse përdoren vend e pa vend.