Plakja (Ohër)

fshat në Maqedoni
Plakja (Ohër)
Fshat