industrinë muzikore, producenti i muzikës apo producenti i inçizimit ka disa role. Ai kontrollon proceset e inçizimit, udhëheq dhe i ndihmon muzikantët, organizon buxhetin e prodhimit, si dhe mbikqyrë procesin e miksimit dhe finalizimit. Këto kanë qenë rolet e producentit që nga inçizimet e para muzikore, por në fundin e shekullit të 20të ata gjithashtu morrën role më të mëdha prezantuese.

Në disa raste, producenti i muzikës mund të krahasohet me producentin e filmit, për shkak se roli i producentit është që të krijojë dhe të përshtasë një vepër muzike duke u bazuar në vizionin e tij për album.