Një prokuror është një përfaqësues ligjor i prokurorisë në shtetet me sistemin kundërshtues të ligjit të zakonshëm ose sistemin inkuizitor të ligjit civil. Prokuroria është pala ligjore përgjegjëse për paraqitjen e çështjes në një proces penal kundër një individi të akuzuar për shkelje të ligjit. Në mënyrë tipike, prokurori përfaqëson shtetin ose qeverinë në çështjen e ngritur kundër personit të akuzuar.

Prokurori Robert Jackson në gjyqet e Nurembergut

Shiko edhe Redakto

Referenca Redakto