Psikopedagogjia është një disiplinë akademike e cila qëndron në mes të pedagogjisë dhe psikologjisë. Ajo studion sjelljet e njeriut në situata të ndryshme mësimore dhe arsimore.[1] [2]

PërkufizimiRedakto

Jean PiagetRedakto

Psikopedagogjia merret me studimin e sjelljes së njeriut në situata të tilla të të mësuarit siq janë p.sh. problemet në mësim dhe orientimi profesional. Kjo fushë studimi ndërlidhet me një varg disiplinash tjera si: psikologjia zhvillimore, psikologjia pedagogjike, pedagogjia, sociologjia, didaktika, epistemologjia, psikolinguistika, psikologjia kognitive, psikologjia e përgjithshme, etj. Rezultatet e saj studimore janë të rëndësishme për fushën e pedagogjisë së përgjithshme, pastaj për fushën e pedagogjisë dhe arsimit special, terapisë arsimore, kurrikulën dhe programet arsimore, politikat e arsimit dhe është gjithashtu një ndihmesë e madhe edhe për fëmijët në procesin e tyre të nxënies dhe të mësuarit.[3]


Lev VygotskyRedakto


PërfaqësuesitRedakto

Disa ndër përfaqësuesit më me ndikim të kësaj fushë janë: Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner dhe Lev Vygotsky. Kontribut të rëndësishëm ka dhënë edhe Maria Warnock.

Shih edheRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto

ReferencaRedakto

  1. ^ Selene Ataide:Psychopedagogy, 21 October 2014 https://prezi.com Viz. 11.04.2017
  2. ^ PSYCHOPEDAGOGY. (n.d.). Abbreviations.com. Retrieved April 11, 2017, from http://www.abbreviations.com/PSYCHOPEDAGOGY.
  3. ^ Definición de Psicopedagogía