Universiteti publik ose kolegji publik është një universitet ose kolegj që është në pronësi të shtetit ose merr fonde të konsiderueshme nga një qeveri. Nëse një universitet kombëtar konsiderohet publik ndryshon nga një vend (ose rajon) në tjetrin, kryesisht në varësi të peizazhit specifik të arsimit. Në të kundërt, një universitet privat zakonisht zotërohet dhe operohet nga një korporatë private (jo-fitimprurëse ose fitimprurëse). Të dyja llojet rregullohen shpesh, por në shkallë të ndryshme, nga qeveria.

Sih edhe

Redakto