Qebaptorë, pas Luftës së Dytë Botërore, Bajram Namoni mbante një punëtori private, kurse Rexdhep Murati mbante punëtorinë e hotelit. Që të dyja në rrugën kryesore të qytetit.

Qebapxhiu në Bergamo, Itali

Shih edhe

Redakto