HISTORIATI I RADIO DUKAGJINIT

Data e themelimit: 16.shtatorë.1999 Themeliuesi: Korporata “Dukagjini”

SA ORË PROGRAMI KISHTE DHE KA?

Ka startuar me 17 orë ose program, nga ora 8.00 e mëngjezit deri në orën 01 pas mesnate. Tani ka 19 orë program muzikoro-fojor 06.00 deri në orën 01 eventualisht 02

FREKUENCAT

Frekuenca e parë e emetimit si radio lokale – 106.3 Frekuencat si radio nacionale: 105.1 / 99.7 / 94.5 dhe 92.7

LLOJI I PROGRAMEVE

50% Program Muzikorë 15% Programe informative, kontaktuese, laljme si dhe kyçjet në BBC, DW dhe FREE EUROPE 25% Programe zbavitëse dhe show programe dhe 10% Program komercial

ORGANIZIMI

Programi i Radio Dukagjinit është i organizuar në këto sektore Redaksia e programeve informative Redaksia e programeve zbavitëse Redaksia e programeve muzikore Teknika Redaksia e marketingut dhe administrata