Redox (forma e shkurtër për reaksionin e oksidim reduktimit) reaksionet përshkruajnë të gjitha reaksionet kimike të atomeve në të cilën numëri i tyre i oksidimit ndryshon. Ky mund të jetë një proces i thjeshtë Redox, i tillë si oksidimi i karbonit që jep dioksidin e karbonit (CO2) ose reduktimi i karbonit me hidrogjenin që japin metanin (CH4), apo një proces kompleks si oksidimi i sheqerit (C6H12O6) në trupin e njeriut nëpërmjet një serie me procese komplekse të transferimit të elektroneve.

Ilustrimi i një reaksioni Redoks

Termi vjen nga bashkimi i fjalëve reduktimit dhe oksidimi. Ajo mund të shpjegohet në terma të thjeshta:

  • Oksidimi: përshkruan humbjen e elektroneve nga një molekulë, atom ose jon.
  • Reduktimi: përshkruan përftimin e elektroneve nga një molekulë, atom ose jon.

Me saktësisht oksidimi mund të përkufizohet si rritja e numrit të oksidimit dhe anasjelltas reduktimi si një zvogëlim i numrit të oksidimit. Një reaksion redoks mund të ndodhë në mënyrë spontane ose të stimulohet nëpërmjet aplikimit të një rryme elektrike të vazhduar, potenciali i së cilës të varet nga vetë reaktantët.

Dy pjesët e një reagimi Redoks

Shembuj për reaksionet redoksRedakto

Një shëmbull është reaksioni mes hidrogjenit dhe flourit në të cilën hidrogjeni oksidohet dhe flouri reduktohet.

H2 + F2 → 2 HF

Mund t'a shkruajmë reaksionin në tërësi si dy gjysmë-reaksione:

reaksioni i oksidimit:

H2 → 2 H+ + 2 e

Një reagim Redox (shqiptohet redóksreaktion, në të vërtetë: oksidimi-reduktim reagim) është një reaksion kimik në të cilin një reagent transfertat elektronike të tjera. Ky rast, për këtë arsye (zvogëlim) të gjeni një shkarkesë elektron (oksidimi) dhe jo nga një substancë dhe një Mikrografia elektronike. Reagimet Redox janë me rëndësi themelore në kimi: Shumë metabolike dhe djegie proceset, proceset e prodhimit teknike dhe reagimet zbulimin bazuar në reagimet e tilla transferimit elektron.

dhe reaksioni i reduktimit:

F2 + 2 e → 2 F
Duke analizuar çdo gjysmë-reagim në izolim shpesh mund të bëjë procesin e përgjithshëm kimik më të qartë. Për shkak se nuk ka ndryshim në krye gjatë një reagim, numri i elektroneve tejkalojnë në reaksion oksidimi, duhet të jetë i barabartë me numrin e konsumuar nga reagimi reduktimit. Elemente, madje edhe në formë molekulare, gjithmonë kanë oksidimin zero. Në gjysmën e parë të reaksionit, hidrogjeni oksidohet nga një gjendje e oksidimit zero në një gjendje oksidimi +1. Në të dytë gjysmë-reagimet, fluori është reduktuar nga një gjendje oksidimi prej zero deri në një gjendje oksidimi i -1.
H2 2 H+ + 2 e
2 F

H2 + F2 2 H+ + 2 F
H2 + F2 → 2 H+ + 2 F → 2 HF

Barazimi i reaksioneve redoksRedakto

  1. [nevojitet citimi]


  Ky artikull nga Kimia është i cunguar. Ti mund të ndihmosh Wikipedian duke e përmirësuar këtë artikull.