Rrapo Dervishi ishte Ministër i Ekonomisë Komunale i Shqipërisë nga 28 qershori i vitit 1980 deri më 23 nëntor të vitit 1982 . Dervishi ka qënë deputet në nëntë legjislatura, si dhe drejtues i luftës antifashiste.