Rrethimi i tretë i Krujës nga Perandoria Osmane ka ndodhur në 1467KrujëShqipëri.

Rrethimi i tretë i Krujës (1467)
Pjesë e Luftërat shqiptaro-osmane

Kështjella e Krujës
Data1467
Vendodhja
Pasoja jobindës
Palët pjesëmarrëse
Lidhja e Lezhës Perandoria Osmane
Komandantët dhe udhëheqësit
Skënderbeu Mahmud Pacha Angelović
Fuqia ushtarake
Te pakten 10.000 70.000

Disa muaj pas dështimit të dytë të rrethimit, Mehmeti II udhëhoqi një ushtri për në Shqipëri në 1467. Skënderbeu për herë të parë sulmoi Mehmedin në luginën e lumit Shkumbin në mënyrë që fitojë kohë për të tërhequr në male popullatën civile. Pastaj ai u tërhoq dhe Kruja ishte e rrethuar për herë të tretë, por me shkallë shumë më të lartë të organizimit. Ndërsa kontigjent i trupave mbajti qytetin dhe forcat e saj u mbështetën nga poshtë, ushtritë osmane erdhën nga Bosnja, Serbia, Maqedonia, Kosova, dhe Greqia me qëllim për mbajtjen e vendit të rrethuar, duke ngushtuar rrugët e furnizimit të Skënderbeut dhe ti kufizojnë lëvizjen e tij. Kruja u mbajt, dhe rezistenca e vendosur, detyruan Mehmedin të thyhet jashtë rrethimit.