Rrjeti yll është një rrjet i formuar nga mjete të ndryshme kompjuterike komunikuese të cilat janë të lidhura në formën e yllit dhe është lidhja e tretë e mundëshme e elementeve, një kombinim i lidhjes paralele dhe asaj serike.

Rrjeti komjuterik

Redakto

Me anë të kësaj lidhje formohet edhe rrjeti kompjuterik në punishte, një rrjetë e veglave elektronike të lidhura për një qendër shërbyese që mund të jetë e ndarë nga ajo komanduese, i njohur nga zhvilluesit si rrjeti star {nga ang. Star network, lexo: star netuork me kuptimin rrjeti yll i punishtes}. Ky është një rrjet i cili ka një shpërndarje të atillë që një nga mjetet e komunikimit (router, kompjuter, switch, etj.) gjendet në qendër (si në yll) dhe mjetet tjera janë të shpërndara në formë të degëve të yllit, d.m.th në skajë dhe janë të lidhura me qendrën.

Ky lloj rrjeti ka një pikë të dobët, se nese mjeti qëndror i komunikimit dëmtohet, apo largohet, pjesët tjera shkëputen nga lidhja dhe nuk komunikojne me njëra tjetrën.