SQ Spell Checker është një modul (shtesë) i programit të njohur për drejtshkrim Microsoft Word i cili është dedikuar për korrigjimin e drejtshkrimit në gjuhën shqipe. Shtojca përmirësohet herë pas here dhe është një ndihmesë gjatë redaktimeve të teksteve në gjuhën shqipe.

Lidhje të jashtme

Redakto