Sahat Kulla e Ulqinit është ndërtuar më 1754 me paratë e mbledhura nga dhurimet e bëra nga qytetarët e Ulqinit. Detyra kryesora e kullës ishte që të "thërras" njerëzit në punë dhe të ja kujtoj kohën. Vendndodhja është zgjedhur me kujdes, sa që mund të shihet nga çdo pjesë e qytetit, por duke mos llogaritur pjesën më të rë të qytetit. Ka bazë drejtkëndëshi, dhe është i ndërtuar nga gurë me forma të çrregullta dhe lëmuara butë. Është pranë Xhamisë së Namazgjahut dhe Xhamisë së Kryepazarit. Sot, për fat të keq është jofunksionale.

Sahat Kulla, në prapavijë është Xhamia e Lamit.

Shiko dhe Redakto