Selenicë (Komuna Qendër Ersekë)

fshat të Shqipëri