Shefki Kosturi (Kostur, 1878 - ?) ka qenë ushtarak i Perandorisë Osmane dhe i shtetit shqiptar, më tej ministër i Luftës.

Shefki beu