Shfletuesi është dikush apo diçka që bënë paraqitjen a shikimin ndër fleta.

Termi shfletues ka hyrë në përdorim të madh pas shpikjes së Kompjuterit dhe kryesisht përdoret për të treguar një vegël nformatike me të cilën bëhet i mundëshëm paraqitja e fletave elektronike në ekran apo më saktësishtë në një vegël tjetër më komplekse.

Dokumentacion

Redakto

Personat të cilët bëjnë rishikimin e një punimi, (dokumentacioni) të shtypur në fleta.

Shiko dhe këtu

Redakto