Webbrowser [ˈbɹaʊ̯zə˞] apo Shfletues rrjeti (Browser angl. për "shfletues") apo Shfletuesi elektronik është program i kompjuterit për shikimin e faqeve të Internet-it. Përkrah HTML është shfletuesit i tregojnë edhe dokumente të ndryshme si Word (.Doc).

Shfletuesi elektronik zakonisht kryen më së paku dy funksione : shfletimin (gjurmimin) dhe interpretimin e fletëve të gjetura në internet. Në praktikë këto programe kanë edhe komponent tjera që ju mundësojnë kryerjen më shumë funksioneve si p. sh. : bllokimin e fletëve të padëshiruara, etj.

Poshtë e shihni listën e Shfletuesve të Internetit të kategorizuar sipas platformës.

Për më shumë platforma Redakto

Për ? Redakto

Shfletuesit për JAVA Redakto

Përdoren vetëm për një platformë të gjuhës programuese JAVA

Shfletuesit për Linux Redakto

Po ashtu për Linux përdoren shletuesit e sistemit Unix.

Shfletues për Microsoft Windows Redakto

Shfletues me funksione plotsuese për IExplorer Redakto

Këta shfletues përdorin bërthamën e Internet Eksplorës, mirëpo i kanë disa funksione më tepër, ose më pakë, por kryesisht të bazuara në Inerenet Eksplorer.

Shfletues për DOS Redakto

Emacs Redakto

Emacs përdorë dy llojë shfletuesi : W3 dhe emacs-w3m të cilët funksionojnë sikurse në fletat në konsolë (mekanike) dhe në pjesën grafike të përdorimit (vizuale).

Shfletues për Macintosh Redakto

Shfletues për Palm OS Redakto

Shfletues për Amiga Redakto

Shfletues për Atari Redakto

Shfletues për BeOS Redakto

Për platforma tjera Redakto