Shkallë (Mat)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Dibrës