Shkretëtira Takla - Makan

Shkretëtira Takla - Makan - shtrihet në Kinën Perëndimore ( Singiang) dhe zë pjesën qendrore dhe perëndimore te gropës Kashgarise me një gjatësi prej 1000km, gjerësi rreth 400 km. Ka një sipërfaqe prej 400 00 mijë km katror dhe lartësia e saj sillet rreth 800 - 1300 m