Shkumësi eshte nje mjet shkrues ne tabelen e zeze. Perberja e tij eshte prej sulfat kalciumi. Shkumës, shkumës shkollë është një material për të shkruar , kryesisht ne derrase. Ajo lë grimca të vogla dhe mund të fshihen lehtë . Shkumësi është dhënë në mënyrë tipike si një stilo 8–9 cm në gjatësi me një seksion kryq katror ose rrethor prej rreth 1.2 cm në diametër, disa me këmishë letër, në mënyrë që të mos fshihet në anë.

Shkumësa me ngjyra
Nje artist duke vizatuar me shkumesa me ngjyra ne rruge