Përshtatja e filtrit të abuzimit

Differences between versions

ArtikulliVersion from 7 mars 2021 02:47 by Klein MuçiVersion from 7 mars 2021 02:48 by Klein Muçi
Informacione themelore
Shënime:
Filtri bllokon redaktimin e faqeve të përdoruesve jo personale nga përdoruesit e zakonshëm dhe ato të paregjistruar.
Filtri bllokon redaktimin e faqeve të përdoruesve jo personale nga përdoruesit e zakonshëm dhe ato të paregjistruar.


Filtri lejon redaktimin e nënfaqeve të përdoruesve dhe redaktimin nga fshirësit botërorë që pas këtij diskutimi: https://sq.wikiquote.org/wiki/P%C3%ABrdoruesi_diskutim:Klein_Mu%C3%A7i#Abuse_filter_blocking_Synchbot.
Filtri lejon redaktimin e nënfaqeve të përdoruesve.https://sq.wikiquote.org/wiki/P%C3%ABrdoruesi_diskutim:Klein_Mu%C3%A7i#Abuse_filter_blocking_Synchbot


Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme. Po ashtu grupi i robotëve.
Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme. Po ashtu grupi i robotëve.