Përshtatja e filtrit të abuzimit

Differences between versions

ArtikulliVersion from 29 prill 2020 05:05 by Klein MuçiVersion from 3 maj 2020 18:11 by Klein Muçi
Informacione themelore
Shënime:
Filtri bllokon përdorimin e figurave emotive nga përdoruesit e rinj dhe ato të paregjistruar.  
Filtri bllokon përdorimin e figurave emotive nga përdoruesit e rinj dhe ato të paregjistruar.  


Disa figura emotive të konsideruara të nevojshme në punën e përgjithshme në "Wikipedia" lejohen të përdoren kudo. Gjithashtu kategori të caktuara artikujsh kanë leje të përgjithshme për të lejuar përdorimin e të gjitha llojeve të figurave emotive pasi përdorimi i tyre në to konsiderohet i dobishëm.
Disa figura emotive të konsideruara të nevojshme në punën e përgjithshme në "Wikipedia" lejohen të përdoren kudo. Gjithashtu kategori të caktuara artikujsh kanë leje të përgjithshme për të lejuar përdorimin e të gjitha llojeve të figurave emotive pasi përdorimi i tyre në to konsiderohet i dobishëm.


Filtri lejon përdorimin e figurave emotive në faqet e përdoruesve dhe faqet shoqëruese të diskutimeve.
Filtri lejon përdorimin e figurave emotive në faqet e përdoruesve dhe faqet shoqëruese të diskutimeve.
Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.
Filter conditions
Kushtet:
!("autoconfirmed" in user_groups) &
!("autoconfirmed" in user_groups) &
!(equals_to_any(page_namespace, 2,3)) &
!(equals_to_any(page_namespace, 2,3)) &
!(equals_to_any(page_id, 25990)) &
   (
   (
     emoji := "[" +
     emoji := "[" +
         "\\x{2600}-\\x{2604}" +
         "\\x{2600}-\\x{2604}" +
         "\\x{2607}-\\x{263F}" +
         "\\x{2607}-\\x{263F}" +
         "\\x{2643}-\\x{266C}" +
         "\\x{2643}-\\x{266C}" +
         "\\x{2670}-\\x{26AC}" +
         "\\x{2670}-\\x{26AC}" +
         "\\x{26AE}-\\x{2712}" +
         "\\x{26AE}-\\x{2712}" +
         "\\x{2719}-\\x{272F}" +
         "\\x{2719}-\\x{272F}" +
         "\\x{2731}-\\x{27BF}" +
         "\\x{2731}-\\x{27BF}" +
         "\\x{1F100}-\\x{1F1FF}" +
         "\\x{1F100}-\\x{1F1FF}" +
         "\\x{1F300}-\\x{1F64F}" +
         "\\x{1F300}-\\x{1F64F}" +
         "\\x{1F680}-\\x{1F6F3}" +
         "\\x{1F680}-\\x{1F6F3}" +
         "\\x{1F90D}-\\x{1F9FF}" +
         "\\x{1F90D}-\\x{1F9FF}" +
         "]";
         "]";
     emojiref := "<\s*ref[^\/]*>[^<]*"+emoji;
     emojiref := "<\s*ref[^\/]*>[^<]*"+emoji;
     added_lines rlike emoji &
     added_lines rlike emoji &
     !(removed_lines rlike emoji) &
     !(removed_lines rlike emoji) &
     !(added_lines rlike emojiref) &
     !(added_lines rlike emojiref) &
     !(added_lines irlike "unicode|nihongo") &
     !(added_lines irlike "unicode|nihongo") &
     !(lcase(new_wikitext) rlike "astro|(category|kategoria):.*(emoji|emoticons|figura emotive|unicode)")
     !(lcase(new_wikitext) rlike "astro|(category|kategoria):.*(emoji|emoticons|figura emotive|unicode)")
     )
     )