Tiimiii

Joined 25 maj 2017
ska përmbledhje të redaktimeve
No edit summary
No edit summary
## [[Uragani]]
## [[Era]]
 
=== Fizikë ===
 
# '''[[Fizika]]'''
# [[Nxitimi]]
# '''[[Atomi]]'''
# '''[[Energjia]]'''
## [[Ruajtja e energjisë]] ([[d:Q11382|Q11382]])
# '''[[Rrezatimi elektromagnetik]]'''
## [[Rrezet infra të kuqe]]
## [[Rrezet ultravioletë]]
## [[Drita]]
### '''[[Ngjyra]]'''
# [[Mekanika klasike]]
# '''[[Forca]]'''
## [[Elektromagnetizmi]]
### [[Fusha magnetike]]
## [[Graviteti]]
## [[Bashkëveprimi i fortë]]
## [[Bashkëveprimi i dobët]]
# [[Magneti]]
# '''[[Masa]]'''
# '''[[Metalet]]'''
## [[Çeliku (material)]]
# [[Fisioni bërthamor]]
# '''[[Gjendja agregate]]'''
## [[Gazi]]
## [[Likuid]] ([[d:Q11435|Q11435]])
## [[Plazma (fizikë)]]
## [[Ngurtësia]] ([[d:Q11438|Q11438]])
# [[Mekanika kuantike]]
# [[Radioaktivitet]]
# '''[[Relativiteti i përgjithshëm]]'''
# [[Teoria speciale e relativitetit]]
# [[Gjysmëpërcjellësi]]
# '''[[Tingulli]]'''
# '''[[Shpejtësia]]'''
## [[Shpejtësia e dritës]]
# [[Temperatura]]
# '''[[Koha]]'''
# [[Termodinamika]]
# [[Zbrazëtia]]
 
==Shiko edhe==