Ndryshimi mes inspektimeve të "Funksioni kuadratik"

(Krijuar nga përkthimi i faqes "Quadratic function")
 
 
== Rrënjët e funksionit univariant(me një ndryshore) ==
{{quadratic_equation_graph_key_points.svg|250px}}{{quadratic_function_graph_complex_roots.svg}}
 
=== Rrënjët e sakta ===
Rrënjët (ose ''zero'' ), r 1 dhe r 2, të funksionit kuadratik univariant